OFERTA Menu główne

Cofnij ...Powrót

Termo Organika TO-KWU | uniwersalny klej do wełny i zatapiania siatki


Producent Termo OrganikaUniwersalny klej do wełny i zatapiania siatki TO-KWU Termo Organika służy do przyklejania wełny do podłoży mineralnych np. prefabrykatów żelbetowych, betonu, elementów ceramicznych, keramzytobetonowych, gazobetonowych, kamieni naturalnych, tynków cementowych, wapiennych i cementowo-wapiennych itp. powierzchni. Zawiera rozproszone włókna poli-propylenowe. Może być stosowany do wykonywania ociepleń zarówno budynków nowych jak i poddawanych renowacji.
Klej do wełny TO-KWU jest częścią systemu ociepleń Termo Organika.

Klej uniwersalny do wełny Termo Organika TO-KWU
Zastosowanie

Klej uniwersalny do wełny i zatapiania siatki TO-KWU Termo Organika może być stosowany w systemach ociepleń zarówno w budynkach nowych, jak i poddawanych renowacji. Przeznaczony jest do przyklejania wełny do podłoży mineralnych np. prefabrykatów żelbetowych, betonu, elementów ceramicznych, keramzytobetonowych, gazobetonowych, kamieni naturalnych, tynków cementowych, wapiennych i cementowo-wapiennych itp. powierzchni.

Przygotowanie podłoża

Każde podłoże musi być zwarte, równe, nośne, suche, czyste i bez warstw zmniejszających przyczepność (tłuszcz, pył, kurz, itp.). Stare, "luźne" tynki, złuszczające się farby i inne zabrudzenia usunąć. Niewielkie nierówności i ubytki można naprawić klejem TO-KWU. Naprawy podłoża należy zakończyć najpóźniej na 1 dzień przed przyklejeniem wełny; im grubsza warstwa zaprawy tym dłuższy czas do przyklejania wełny (przyjmując zasadę: ok. 1 dzień na każdy 1 mm grubości zaprawy).
Podłoża nasiąkliwe (np. gazobeton) należy zagruntować gruntem uniwersalnym TO GU, podłoża gładkie i/lub nienasiąkliwe (np. beton, żelbet) gruntem sczepnym TO GS.

Sposób użycia

Do naczynia zawierającego zalecaną ilość wody wsypać zawartość worka i mieszać przez 3-5 minut wolnoobrotowym mieszadłem elektrycznym do uzyskania jednorodnej konsystencji. Odstawić klej na ok. 2-3 minuty i ponownie wymieszać. Zaprawa nadaje się do mieszania w betoniarkach. W takim przypadku czas mieszania należy wydłużyć do ok. 10 minut. Konsystencję materiału można dostosować dolewając wodę, ale w ilości nie przekraczającej górnego limitu. Przygotowywać porcje zaprawy, które zostaną zużyte w ciągu ok. 2 godzin. Zgęstniałą w tym czasie zaprawę należy wymieszać bez dodawania wody.

Przyklejanie wełny

Przed przyklejeniem płyty wełny należy wcześniej "zagruntować" cienką warstwą kleju TO-KW. Jeżeli podłoże jest równe, klej uniwersalny TOKWU należy nałożyć cienką warstwą na płytę wełnianą i rozprowadzić równomiernie pacą zębatą o zębach 10-12 mm. W pozostałych przypadkach zaprawę należy rozprowadzić obwodowo w odległości ok. 3 cm od krawędzi płyt i dodatkowo nałożyć od 3 do 6 placków równomiernie na jej powierzchni. W efekcie zaprawa powinna pokrywać co najmniej 60% płyty. Następnie płytę wełnianą należy przykleić do ściany lekko ją dociskając i wyrównać tak, aby ściśle przylegała do sąsiadujących płyt. Kolejne przyklejane rzędy płyt powinny być przesunięte względem poprzednich tak, żeby pionowe połączenia płyt zachowały układ mijankowy. Płyty należy przyklejać zaczynając od listwy startowej na dole elewacji. Po związaniu zaprawy (po ok. 3 dniach) należy je dodatkowo mocować kołkami rozporowymi z trzpieniem metalowym. Kołkowanie, szlifowanie płyt oraz przyklejanie siatki zbrojącej należy rozpocząć nie wcześniej niż po dwóch dniach od przyklejenia wełny do podłoża. Zastosowane łączniki mechaniczne muszą być odpowiednio dobrane do rodzaju podłoża i zgodne z projektem technicznym ocieplenia.

Bezpieczeństwo

Wyrób zawiera cement i po wymieszaniu z wodą daje odczyn alkaliczny. Nie wdychać pyłów i unikać ochlapania zaprawą. W przypadku kontaktu wyrobu z oczami lub skórą należy przemyć je dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza, skórę umyć wodą i mydłem. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
W trakcie wykonywania prac nosić odzież ochronną i okulary ochronne.
Oprócz przedstawionych powyżej zaleceń należy kierować się zasadami sztuki budowlanej i BHP. Producent gwarantuje jakość wyrobu lecz nie ma żadnego wpływu na sposób, miejsce i warunki jego magazynowania i zastosowania. Prace budowlane powinny być przeprowadzone przez fachowo przygotowanych wykonawców.

Zatapianie siatki

Należy upewnić się, czy na powierzchni płyt nie znajdują się luźne włókna wełny. Nierówności powierzchni i styków płyt należy zeszlifować i wyrównać, zamontować profile dylatacyjne, listwy narożnikowe i wzmocnić naroża wokół drzwi i okien (przyklejając paski siatki pod kątem 45° do linii pionowych otworów), itp. Zaczynając od góry ściany na przyklejone płyty nakładać klej uniwersalny TO-KWU gładką stalową pacą równomiernie rozprowadzając go na powierzchni warstwą ok. 3 mm i zatapiać w nim siatkę z zachowaniem ok. 10 cm zakładek. Następnie nałożyć drugą warstwę kleju o grubości do 2 mm i zagładzić powierzchnię równo, tak żeby nie była widoczna siatka. Ułożona siatka powinna być napięta i przykryta całkowicie ok. 1 mm warstwą kleju. Po całkowitym wyschnięciu warstwy zbrojonej (co najmniej 3 dni) powierzchnię można zagruntować gruntem uniwersalnym TO-GU, gruntem sczepnym TO-GS lub gruntem polikrzemianowym TO-GP w zależności od rodzaju układanego tynku. Nie używać zardzewiałych lub brudnych narzędzi. Świeże zabrudzenia zaprawą myć wodą. Zaprawę po stwardnieniu można usunąć tylko mechanicznie. Kleju nie wolno mieszać z cementem, wapnem, piaskiem, innymi klejami, zaprawami i dodatkami chemicznymi. Nie wolno dodawać więcej wody od podanego zakresu. W czasie wykonywania prac temperatura podłoża i otoczenia powinna wynosić od +5°C do +30°C.

Lp. Właściwości [jednostka] Wartość
1 przyczepność do podłoża [MPa] ≥ 0,3
2 przyczepność do wełny [MPa] ≥ 0,015
3 grubość warstwy [mm] 3-6
4 orientacyjne zużycie suchej mieszanki [kg/m2] przyklejanie wełny ok. 4,0-5,0; zatapianie siatki: ok 3,0-4,5
5 Temperatura stosowania i podłoża [°C] +5 ÷ +30
6 czas zużycia [godz.] do 2 godz.
7 czas wysychania: ok. 48 godz. (w temp. +20°C i wilgotności względnej 60%). Niska temperatura i duża wilgotność wydłużają powyższe czasy nawet kilkukrotnie
7 przechowywanie: 12 miesięcy od daty produkcji w oryginalnych, zamkniętych workach, składowanych na paletach w suchych warunkach

Zalety kleju uniwersalnego do wełny i zatapiania siatki TO-KWU Termo Organika:

  • zawiera rozproszone włókna poli-propylenowe,
  • klej charakteryzuje się bardzo dobrą przyczepnością,
  • wysoka trwałość,
  • odporność na warunki atmosferyczne (mrozoodporny i wodoodporny),
  • klej posiada bardzo dobre właściwości robocze,
  • klej jest łatwy w stosowaniu (we wnętrzach i na zewnątrz).

Karta techniczna Termo Organika TO-KWU

Karta charakterystyki produktu

Dostępność towaru

Klej uniwersalny do wełny i zatapiania siatki Termo Organika TO-KWU dostępny jest w ciągu:

  • 5 dni roboczych

Termin liczony jest od dnia złożenia zamówienia i wpłacenia zaliczki za towar.

Zamówienia

Szczegółowe warunki zamówienia podane są poniżej:

  • minimalne zamówienie 48 worków (1 worek 25 kg) ; 48 worków = 1 paleta
  • możliwość łączenia na palecie z innymi produktami systemu dociepleń Termo Organika
Transport

W zamówieniach ze styropianem Termo Organika spełniającym wymogi minimum logistycznego transport do 3 palet dowolnego produktu z systemu dociepleń Termo Organika jest bezpłatny. W innych przypadkach transport realizowany jest za dopłatą lub na koszt klienta..

Klej uniwersalny do wełny i zatapiania siatki Termo Organika TO-KWU Cena brutto
Cena za 1 worek (25 kg) 29,40 zł
Jesteście Państwo zainteresowani ofertą? Prosimy wysłać do Nas zapytanie ofertowe poprzez formularz kontaktowy.
Zaprawy klejące do styropianu, wełny i zatapiania siatki