OFERTA Menu główne

Cofnij ...Powrót

KABE NOVALIT T | tynk polikrzemianowy


Producent KABETynk polikrzemianowy NOVALIT T służy do ręcznego wykonywania cienkowarstwowych wypraw tynkarskich na zewnątrz budynków. Przeznaczony zarówno na podłoża mineralne (jak np.: beton, tynk cementowy, cementowo-wapienny), jak i na podłoża pokryte dobrze związaną powłoką malarską na bazie tworzyw sztucznych. Szczególnie polecany w systemach wykończeniowych ścian zewnętrznych wykonanych z materiałów o strukturze porowatej (jak np.: beton komórkowy, żużlobeton, cegła poryzowana) i na ścianach budynków nowych jeszcze całkowicie niewysezonowanych. Przed nałożeniem masy tynkarskiej podłoże wymaga zagruntowania preparatem Grunt NOVALIT GT.

Zalety tynku polikrzemianowego NOVALIT T KABE:

 • mineralny charakter,
 • niskoalkaliczny odczyn (pH 8÷9,5),
 • odporny na niekorzystne działanie czynników atmosferycznych,
 • podwyższona odporność na zabrudzenia,
 • bardzo dobra paroprzepuszczalność,
 • niska nasiąkliwość powierzchniowa,
 • dodatkowo zabezpieczony przed porostem glonów i grzybów,
 • do stosowania zarówno na podłożach mineralnych, jak i pokrytych powłoką na bazie tworzyw sztucznych.
Tynk polikrzemianowy KABE NOVALIT T Wzornik kolorów KABE
Przygotowanie podłoża

Podłoże musi być nośne (bez rys i spękań), odtłuszczone, równe i suche oraz wolne od plam i wykwitów pochodzenia biologicznego lub chemicznego. W przypadku występowania porostu glonów i/lub grzybów podłoże należy oczyścić mechanicznie, a następnie zmyć wodą i odkazić preparatem ALGIZID. Wszelkie luźne, niezwiązane z podłożem warstwy (jak np.: odspojone tynki lub złuszczone powłoki malarskie) trzeba usunąć. Stare i/lub zabrudzone podłoża umyć i odtłuścić wodą z dodatkiem preparatu CLEANFORCE. W sytuacji, gdy nierówności podłoża są znaczne, ścianę należy wstępnie wyrównać zaprawą wyrównawczą, a następnie całą powierzchnię wyrównać i wygładzić zaprawą szpachlową. Przy małych nierównościach można od razu wykorzystać zaprawę szpachlową. Zastosowanie wyżej wymienionych zapraw powinno być zgodne z kartami technicznymi tych produktów. Podłoża chłonne przed nakładaniem zapraw wyrównawczych i/lub szpachlowych należy zagruntować odpowiednim preparatem. W przypadku nakładania polikrzemianowej masy tynkarskiej na nowo wykonanych podłożach mineralnych (jak np.: beton, tynk cementowy i cementowo-wapienny) należy zachować min. 2-tygodniowy okres sezonowania. Przed zastosowaniem masy tynkarskiej w systemie ociepleń KABE THERM RENO lub KABE THERM MW, należy wykonać warstwy podkładowe systemu zgodnie z technologią złożonego systemu izolacji cieplnej ścian zewnętrznych budynków ETICS. Polikrzemianową masę tynkarską można nakładać na zagruntowaną powierzchnię dopiero po całkowitym wyschnięciu warstwy zbrojonej, co w normalnych warunkach następuje po ok. 3-4 dniach.

Gruntowanie

Przed nakładaniem masy tynkarskiej podłoże należy zagruntować preparatem Grunt NOVALIT GT. Okres sezonowania zastosowanego na podłożu preparatu przed nakładaniem tynku wynosi ok. 24 godzin. W celu ograniczenia możliwości przebijania koloru podłoża przez fakturę wyprawy tynkarskiej (szczególnie przy zastosowaniu tynku o fakturze drapanej lub mieszanej), zaleca się zastosowanie preparatu gruntującego podbarwionego pod kolor tynku.

Przygotowanie masy tynkarskiej

Opakowanie zawiera produkt gotowy do stosowania. Po długim okresie magazynowania, a bezpośrednio przed użyciem, masę należy dokładnie wymieszać (wiertarką/mieszarką wolnoobrotową z mieszadłem koszykowym), aż do uzyskania jednorodnej konsystencji. Dalsze mieszanie nie jest wskazane, gdyż może doprowadzić do nadmiernego napowietrzenia masy. W uzasadnionych przypadkach masę tynkarską można rozcieńczyć niewielką ilością wody pitnej (dodając max. 0,25 litra na 25 kg tynku). Przy ustalaniu ilości wody należy uwzględnić: rodzaj podłoża, warunki wysychania i technikę aplikacji.

Nakładanie

Masę tynkarską nakładać na podłoże cienką, równomierną warstwą na grubość ziarna, za pomocą pacy ze stali nierdzewnej. Następnie pacą plastikową wyprowadzić fakturę tynku, zacierając nałożoną masę ruchami kolistymi (faktura pełna i mieszana) lub ruchami podłużnymi w kierunku pionowym lub poziomym (faktura drapana). Masę tynkarską o fakturze modelowanej należy nakładać pacą ze stali nierdzewnej na grubość 1÷5 mm, a następnie w zależności od potrzeb wyprowadzić wzór wałkiem, pacą lub gąbką. Wyprawę tynkarską o fakturze gładkiej wykonuje się w dwóch etapach. Najpierw należy wykonać według powyższego opisu wyprawę tynkarską o fakturze pełnej, a następnie (po jej związaniu) nałożyć drugą warstwę masy tynkarskiej o fakturze modelowanej. Masę o fakturze modelowanej należy zacierać ruchami kolistymi, dokładnie wyrównując całą powierzchnię wyprawy.

Wysychanie

Czas związania (utwardzenia) nałożonej na podłoże masy tynkarskiej (w temperaturze +20°C i wilgotności względnej powietrza 55%) wynosi ok. 24 godzin. Uwaga: Niska temperatura i wysoka wilgotność powietrza wydłużają okres wiązania nawet do kilku dni. Nowo nałożoną masę tynkarską chronić przed opadami atmosferycznymi i kondensacją wilgoci, aż do całkowitego utwardzenia wyprawy.

Wskazówki wykonawcze

Na efekt końcowy wykonanej wyprawy tynkarskiej może mieć wpływ rodzaj podłoża. Dlatego też, w przypadku występowania niejednorodnego podłoża zaleca się wcześniejsze wyrównanie całej powierzchni zaprawą szpachlową. W celu uniknięcia różnic kolorystycznych niezbędne jest wykonanie powierzchni stanowiącej odrębną całość architektoniczną w jednym cyklu roboczym materiałem z tej samej partii produkcyjnej, metodą „mokre na mokre”. Bezpośrednio po zakończeniu prac narzędzia należy umyć wodą. Podczas nakładania i wiązania masy tynkarskiej powinna występować bezdeszczowa pogoda z temperaturą powietrza od +5°C do +25°C. Należy unikać pracy na powierzchniach bezpośrednio nasłonecznionych i przy silnym wietrze. W celu ochrony niezwiązanej wyprawy tynkarskiej przed szkodliwym oddziaływaniem czynników atmosferycznych zaleca się zastosowanie na rusztowaniach odpowiednich siatek lub plandek ochronnych.

Lp. Właściwości Wartość
1 Bazowy środek wiążący: specjalnie modyfikowane potasowe szkło wodne
2 Pigmenty: odporne na wpływ czynników atmosferycznych nieorganiczne pigmenty barwne | dostarczonego wzoru (możliwe do uzyskania przy użyciu pigmentów nieorganicznych) | o fakturze pełnej o gr. 1,5 mm i o fakturze modelowanej)
3 Grubości: 1,5 mm | 2,0 mm
4 Rozcieńczalnik: woda
5 Temperatura stosowania (powietrza i podłoża): od +5°C do +25°C
6 Względna wilgotność powietrza: <75%
7 Przepuszczalność pary wodnej: kat. V2
8 Absorpcja wody: kat. W2

Polikrzemianowa masa tynkarska KABE NOVALIT T

Dostępność towaru

Tynk akrylowy KABE NOVALIT T dostępny jest w ciągu:

 • 2 dni roboczych

Termin liczony jest od dnia złożenia zamówienia i wpłacenia zaliczki za towar.

Zamówienia

Szczegółowe warunki zamówienia podane są poniżej:

 • minimalne zamówienie 1 wiaderko (1 wiaderko 25 kg),
 • dowolny kolor przygotowywany jest dla klienta na mieszalniku,
 • dopłaty do różnych rodzajów kolorów ustalane są wg tabeli dopłat KABE.
Transport

Możliwy jest odbiór osobisty w magazynie lub transport do klienta na budowę bezpłatnie lub za dopłatą w zależności od ilości zamawianego towaru i/lub odległości od hurtowni.

Tynk polikrzemianowy KABE NOVALIT T Cena brutto Dopłata do koloru
Cena za 1 wiaderko (25 kg) 141,00 zł Kalkulator kosztów farb i mas tynkarskich
Jesteście Państwo zainteresowani ofertą? Prosimy wysłać do Nas zapytanie ofertowe poprzez formularz kontaktowy.
Tynki