OFERTA Menu główne

Cofnij ...Powrót

KABE ARMASIL T | tynk silikonowy


Producent KABETynk silikonowy ARMASIL T służy do ręcznego wykonywania cienkowarstwowych wypraw tynkarskich na zewnątrz budynków. Do stosowania na elewacjach budynkow nowo wznoszonych i już istniejących, zarówno na podłożach mineralnych (jak np.: beton, tynk cementowy, cementowo-wapienny), jak i na podłożach pokrytych dobrze związaną powłoką malarską na bazie tworzyw sztucznych. Szczególnie polecany na obiektach wymagających wysokiej odporności na zabrudzenia oraz w systemach wykończeniowych stosowanych na ścianach wykonanych z materiałów o strukturze porowatej (jak np.: beton komórkowy, żużlobeton, cegła poryzowana). Dobrze sprawdza się na budynkach zlokalizowanych w pobliżu dróg i zakładów przemysłowych. Po zwilżeniu silikonowej wyprawy tynkarskiej na jej powierzchni powstaje efekt „odpychania” cząsteczek wody przez żywicę silikonową. Efekt ten skutecznie zabezpiecza elewację przed działaniem opadów oraz redukuje osadzanie się zanieczyszczeń. Przed nakładaniem masy tynkarskiej podłoże wymaga zagruntowania preparatem Grunt ARMASIL GT.

Zalety tynku silikonowego ARMASIL T KABE:

  • najwyższa odporność na niekorzystne działanie czynników atmosferycznych,
  • bardzo dobra paroprzepuszczalność,
  • podwyższona odporność na zabrudzenia,
  • niska nasiąkliwość powierzchniowa,
  • dodatkowo zabezpieczony przed porostem glonów i grzybów,
  • dobra przyczepność zarówno do podłoży mineralnych jak i pokrytych powłoką na bazie tworzyw sztucznych.
Tynk silikonowy KABE ARMASIL T Wzornik kolorów KABE
Przygotowanie podłoża

Podłoże musi być nośne (bez rys i spękań), odtłuszczone, równe i suche oraz wolne od plam i wykwitów pochodzenia biologicznego lub chemicznego. W przypadku występowania porostu glonów i/lub grzybów podłoże należy oczyścić mechanicznie, a następnie zmyć wodą i odkazić preparatem ALGIZID. Wszelkie luźne, niezwiązane z podłożem warstwy (jak np.: odspojone tynki lub złuszczone powłoki malarskie) trzeba usunąć. Stare i/lub zabrudzone podłoża umyć i odtłuścić wodą z dodatkiem preparatu CLEANFORCE. W sytuacji, gdy nierówności podłoża są znaczne, ścianę należy wstępnie wyrównać zaprawą wyrównawczą, a następnie całą powierzchnię wyrównać i wygładzić zaprawą szpachlową. Przy małych nierównościach można od razu wykorzystać zaprawę szpachlową. Zastosowanie wyżej wymienionych zapraw powinno być zgodne z kartami technicznymi tych produktów. Podłoża chłonne przed nakładaniem zapraw wyrównawczych i/lub szpachlowych należy zagruntować odpowiednim preparatem. W przypadku nakładania masy tynkarskiej na nowo wykonanych podłożach mineralnych (jak np.: beton, tynk cementowy i cementowo-wapienny), należy zachować min. 4-tygodniowy okres sezonowania. Przed zastosowaniem silikonowej masy tynkarskiej w systemie ociepleń KABE THERM RENO lub KABE THERM MW należy wykonać warstwy podkładowe systemu zgodnie z technologią złożonego systemu izolacji cieplnej ścian zewnętrznych budynków ETICS. Silikonową masę tynkarską można nakładać na zagruntowaną powierzchnię dopiero po całkowitym wyschnięciu warstwy zbrojonej, co w normalnych warunkach następuje po ok. 3÷4 dniach.

Gruntowanie

Przed nakładaniem masy tynkarskiej podłoże należy zagruntować preparatem Grunt ARMASIL GT. Okres sezonowania zastosowanego na podłożu preparatu przed nakładaniem tynku wynosi ok. 24 godzin. Po całkowitym wyschnięciu naniesionego na podłoże preparatu można przystąpić do nakładania masy. W celu ograniczenia możliwości przebijania koloru podłoża przez fakturę wyprawy tynkarskiej, zaleca się zastosowanie preparatu gruntującego podbarwionego pod kolor tynku.

Przygotowanie masy tynkarskiej

Opakowanie zawiera produkt gotowy do stosowania. Po długim okresie magazynowania, a bezpośrednio przed użyciem, masę należy dokładnie wymieszać (wiertarką/mieszarką wolnoobrotową z mieszadłem koszykowym), aż do uzyskania jednorodnej konsystencji. Dalsze mieszanie nie jest wskazane, gdyż może doprowadzić do nadmiernego napowietrzenia masy. W uzasadnionych przypadkach masę tynkarską można rozcieńczyć niewielką ilością wody pitnej (dodając max. 0,25 litra na 25 kg tynku). Przy ustalaniu ilości wody należy uwzględnić: rodzaj podłoża, warunki wysychania i technikę aplikacji.

Nakładanie

Masę tynkarską nakładać na podłoże cienką, równomierną warstwą na grubość ziarna, za pomocą pacy ze stali nierdzewnej. Następnie pacą plastikową wyprowadzić fakturę tynku, zacierając nałożoną masę ruchami kolistymi.

Wysychanie

Czas schnięcia nałożonej na podłoże masy tynkarskiej (w temperaturze +20°C i wilgotności względnej powietrza 55%) wynosi ok. 24 godzin. Uwaga: Niska temperatura i wysoka wilgotność powietrza wydłużają okres wysychania nawet do kilku dni. Nowo nałożoną masę tynkarską chronić przed opadami atmosferycznymi i kondensacją wilgoci, aż do całkowitego utwardzenia wyprawy.

Wskazówki wykonawcze

Na efekt końcowy wykonanej wyprawy tynkarskiej może mieć wpływ rodzaj podłoża. Dlatego też, w przypadku występowania niejednorodnego podłoża, zaleca się wcześniejsze przeszpachlowanie całej jego powierzchni zaprawą klejąco-szpachlową KOMBI. W celu uniknięcia różnic kolorystycznych niezbędne jest wykonanie powierzchni stanowiącej odrębną całość architektoniczną w jednym cyklu roboczym materiałem z tej samej partii produkcyjnej, metodą „mokre na mokre”. Bezpośrednio po zakończeniu prac narzędzia należy umyć wodą. Podczas nakładania i wysychania masy tynkarskiej powinna występować bezdeszczowa pogoda z temperaturą powietrza od +5°C do +25°C. Należy unikać pracy na powierzchniach bezpośrednio nasłonecznionych i przy silnym wietrze. W celu ochrony niewyschniętej wyprawy tynkarskiej przed szkodliwym oddziaływaniem czynników atmosferycznych zaleca się zastosowanie na rusztowaniach odpowiednich siatek lub plandek ochronnych.

Lp. Właściwości Wartość
1 Bazowy środek wiążący: spoiwo silikonowe
2 Pigmenty: odporne na wpływ czynników atmosferycznych nieorganiczne pigmenty barwne | pigmentów nieorganicznych)
3 Grubości ziarna: 1,5 mm | 2,0 mm
4 Faktury: pełna
5 Temperatura stosowania (powietrza i podłoża): od +5°C do +25°C
6 Względna wilgotność powietrza: <75%
7 Przepuszczalność pary wodnej: kat. V2
8 Absorpcja wody: kat. W2
Dostępność towaru

Tynk akrylowy KABE ARMASIL T dostępny jest w ciągu:

  • 2 dni roboczych

Termin liczony jest od dnia złożenia zamówienia i wpłacenia zaliczki za towar.

Zamówienia

Szczegółowe warunki zamówienia podane są poniżej:

  • minimalne zamówienie 1 wiaderko (1 wiaderko 25 kg),
  • dowolny kolor przygotowywany jest dla klienta na mieszalniku,
  • dopłaty do różnych rodzajów kolorów ustalane są wg tabeli dopłat KABE.
Transport

Możliwy jest odbiór osobisty w magazynie lub transport do klienta na budowę bezpłatnie lub za dopłatą w zależności od ilości zamawianego towaru i/lub odległości od hurtowni.

Tynk silikonowy KABE ARMASIL T Cena brutto Dopłata do koloru
Cena za 1 wiaderko (25 kg) 156,00 zł Kalkulator kosztów farb i mas tynkarskich
Prosimy wypełnić i wysłać formularz potrzebny do wyceny towaru. Po wstępnej weryfikacji szczegółową wycenę odeślemy na podany adres email.
Bezpłatna dostawa materiałów realizowana jest przy osiągnięciu tzw. minimum logistycznego. Jej warunki przedstawimy w ofercie.

Tynki