Termo Organika TO-GS - grunt sczepny

Grunt sczepny Termo Organika TO-GSGrunt sczepny TO-GS Termo Organika jest przeznaczony do gruntowania warstwy zbrojonej przed położeniem tynków cienkowarstwowych Termo Organika: mineralnego TO-TM, akrylowego TO-TA, silikonowego TO-TS i dekoracyjnego TO-TD.
Może być również stosowany do gruntowania gładkich i/lub nienasiąkliwych podłoży np.: betonu, płyt gipsowo-kartonowych, płyt drewnopodobnych, powierzchni malowanych przed wykonaniem wyżej wymienionych tynków cienkowarstwowych. Grunt sczepny TO-GS jest częścią systemu ociepleń Termo Organika.

Hurtownia Styronet w Oświęcimiu jest bezpośrednim dystrybutorem producenta.

Przygotowanie podłoża

Każde podłoże musi być zwarte, równe, nośne, suche, czyste i bez warstw zmniej-szających przyczepność (tłuszcz, pył, kurz, itp.).
Gruntowanie warstwy zbrojonej można wykonać po minimum 3 dniach od jej wykonania. Inne podłoża należy przed nałożeniem gruntu sczepnego TO-GS oczyścić i wyrównać, stare, "luźne" tynki, złuszczające się farby i inne zabrudzenia usunąć. Niewielkie nierówności i uszkodzenia należy naprawić, np. klejem uniwersalnym TO-KU. Preparatu nie należy stosować na podłoża silnie zawilgocone i zamarznięte.

Bezpieczeństwo

W przypadku kontaktu wyrobu z oczami lub skórą należy przemyć je dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. W trakcie wykonywania prac nosić odzież ochronną i okulary ochronne.

Sposób użycia

Zawartość pojemnika dokładnie wymieszać. Grunt sczepny TO-GS można nanosić pędzlem lub wałkiem. Tynkowanie można rozpocząć po całkowitym związaniu gruntu z podłożem, jednak nie wcześniej niż po ok. 24 godzinach od zakończeniu gruntowania (w niekorzystnych warunkach czas ten może się wydłużyć).
Nie używać zardzewiałych lub brudnych narzędzi. Świeże zabrudzenia preparatem myć wodą, po wyschnięciu można usunąć tylko mechanicznie. Nie mieszać gruntu z innymi preparatami, tynkami, zaprawami, pigmentami, dodatkami, itp.
W czasie wykonywania prac i wysychania gruntu temperatura podłoża i otoczenia nie może być niższa niż +5°C.

Zalety gruntu uniwersalnego TO-GS Termo Organika:
 • gotowy do użycia,
 • zwiększa przyczepność tynków do gładkich i/lub nienasiąkliwych podłoży,
 • zapobiega powstawaniu wykwitów i plam na powierzchni tynków cienkowarstwowych,
 • zawiera drobnoziarnisty wypełniacz mineralny,
 • nie zawiera rozpuszczalników,
 • do wnętrz i na zewnątrz.
Lp. Właściwości [jednostka] Wartość
1 temperatura stosowania i podłoża [°C] powyżej +5°C
2 orientacyjne zużycie [l/m2] ok. 0,2-0,3 - (w zależności od chłonności podłoża)
3 orientacyjne wydajność [m2/l] ok. 3,5-5,0 - (w zależności o równości i nasiąkliwości podłoża)
4 czas wysychania [godz.] ok. 12 - (w zależności od wilgotności i temperatury), niska temperatura i duża wilgotność mogą wydłużyć ten czas nawet kilkukrotnie
5 przechowywanie: 12 miesięcy od daty produkcji w oryginalnym, zamkniętym opakowaniu, w suchych i chłodnych warunkach, nie składować palet jedna na drugiej, chronić przed mrozem
Karta techniczna Termo Organika TO-GS
Karta charakterystyki produktu
Dostępność towaru

Grunt sczepny Termo Organika TO-GS dostępny jest w ciągu:

 • 5 dni roboczych

Termin liczony jest od dnia złożenia zamówienia i wpłacenia zaliczki za towar.

Zamówienia

Szczegółowe warunki zamówienia podane są poniżej:

 • minimalne zamówienie wraz ze styropianem Termo Organika spełniającym wymogi minimum logistycznego:
  1 paleta = 44 wiaderka (1 wiaderko = 15 kg),
 • możliwość łączenia na palecie z innymi produktami systemu dociepleń Termo Organika
Transport

W zamówieniach ze styropianem Termo Organika spełniającym wymogi minimum logistycznego transport do 3 palet dowolnego produktu z systemu dociepleń Termo Organika jest bezpłatny. W innych przypadkach transport realizowany jest za dopłatą lub na koszt klienta.

Grunt sczepny Termo Organika TO-GS Cena brutto
Cena za 1 wiaderko (7,5 kg) 75,00 zł
Cena za 1 wiaderko (15 kg) 112,00 zł
Jesteście Państwo zainteresowani ofertą? Prosimy wysłać do Nas zapytanie ofertowe poprzez formularz kontaktowy.