Austrotherm STK EPS T styropian akustyczny

Od: 55.80 59.39  /paczka

Styropian akustyczny Austrotherm STK EPS T to najczęściej stosowany materiał do izolacji akustycznej stropów budynków narażonych na dźwięki uderzeniowe, szczególnie w hotelach i szkołach. Podczas specjalnej obróbki mechanicznej powstaje styropian elastyczny o właściwościach tłumiących dźwięki o niskich częstotliwościach. Wskaźnik zmniejszenia poziomu uderzeniowego wynosi od 28 – 30 dB. Płyty styropianu do izolacji akustycznej STK EPS T Austrotherm tworzą tzw.: “podłogi pływające”, wytrzymałe na ściskanie przy długotrwałym obciążeniu nieprzekraczającym 4,0 kN/m.

SKU: Brak danych Kategoria:
Austrotherm STK EPS T styropian akustyczny

Płyty elastyfikowane. Doskonale sprawdzają się jako izolacja akustyczna stropu od dźwięków uderzeniowych i w układzie podłogi pływającej.

Płyty Austrotherm STK EPS T doskonale sprawdzają się jako izolacja akustyczna stropu od dźwięków uderzeniowych, w układzie podłogi pływającej, w którym obciążenie użytkowe podłogi nie przekroczy 4,0 kN/m2. Płyty Austrotherm STK EPS T zaleca się układać jednowarstwowo.

Płyty styropianowe nie powinny być stosowane w miejscach, gdzie będą długotrwale poddane oddziaływaniu temperatury wyższej niż 85ºC. Do montażu płyt EPS należy stosować materiały, które zgodnie z zaleceniami ich producentów nadają się do bezpośredniego kontaktu ze styropianem. Nie należy stosować materiałów zawierających rozpuszczalniki organiczne.

Parametry

Lp. Parametr Wartość
1 Współczynnik przewodzenia ciepła 0,045 W/mK
2 Wytrzymałość na zginanie ≥ 50 kPa
3 Wymiar płyty prostej 50 cm x 100 cm
4 Grubość płyty (przed montażem/po montażu) 17/15
22/20
27/25
33/30
38/35
43/40
5 Ściśliwość dla grubości 17/15; 22/20; 27/25 – 2 mm
dla grubości 33/30; 38/35; 43/40 – 3 mm
6 Sztywność dynamiczna dla grubości 17/15; 22/20 – 20 MN/m3
dla grubości 27/25; 33/30; 38/35 – 15MN/m3
dla grubości 43/40 – 10MN/m3
7 Klasa reakcji na ogień E

Dokumenty

Styropian Austrotherm STK EPS T

Płyty styropianowe Austrotherm STK EPS T wprowadzone są do obrotu, zgodnie z obowiązującymi przepisami na podstawie 3 systemu oceny zgodności, dlatego w oparciu o badania prowadzone przez ZKP oraz wstępne badania typu (ITT) przeprowadzone w akredytowanym laboratorium, wystawiono dla tego wyrobu deklarację zgodności nr: 17,22/STK/S; 27,33,38/STK/S i 43/STK/S.

Zastosowanie

Styropian akustyczny Austrotherm STK EPS T styropian akustyczny ma zastosowanie w:
  • izolacja cieplna i akustyczna podłóg,
  • izolacja cielna i akustyczna stropów nad pomieszczeniami ogrzewanymi,
  • izolacja cieplna “podłóg pływających”.

Zamówienie

Szczegółowe warunki zamówienia podane są poniżej:
  • minimalne zamówienie – 15 m3 (około 50 paczek)
Transport

Szczegółowe warunki transportu podane są poniżej:

  • bezpłatny transport – w ramach tzw. minimum logistycznego 30 m3 (od około 100 paczek),
  • płatny transport – 15-30 m3 (od około 50-100 paczek) (więcej informacji w biurze handlowym Styronet)