Regulamin sklepu internetowego Hurtownia Styropianu Styronet

Wstęp

Firma Styronet Bożena Długosz jest pośrednikiem w sprzedaży materiałów izolacyjnych producentów: Austrotherm, Swisspor, Termo Organika, Styropmin, Synthos oraz Lubau. Nasza oferta na stronie internetowej www.styronet.pl oraz w sklepie online jest tylko podglądowa. W niektórych miesiącach mogą występować czasowe braki towaru spowodowane awariami na produkcji, zmianą oferty producenta lub sezonowością danego towaru.

Klient obowiązany jest do korzystania ze sklepu online w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej usługodawcy oraz osób trzecich. Klient obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze wulgarnym i bezprawnym.

Sklep online www.styronet.pl prowadzony jest przez firmę Bożena Długosz Styronet wpisaną do CEIDG pod numerem NIP: 5492248428, REGON 122829793.
Adres firmy: ul. Chemików 1, budynek H39, 32-600 Oświęcim.

Definicje

SKLEP INTERNETOWY – sklep internetowy Sprzedawcy dostępny na stronie internetowej www.styronet.pl

REGULAMIN SKLEPU – niniejszy regulamin określa zasady i warunki korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem internetowym www.styronet.pl. W szczególności Regulamin określa zasady: świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną, składania zamówień, zawierania i wykonania umów sprzedaży oraz korzystania ze wszystkich usług dostępnych w ramach wskazanego wyżej sklepu internetowego.

SPRZEDAWCA – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarcza pod nazwą STYRONET BOŻENA DŁUGOSZ, wpisaną do CEIDG pod numerem NIP: 5492248428, REGON 122829793. Adres firmy: ul. Chemików 1, budynek H39, 32-600 Oświęcim.

KLIENT – osoba fizyczna, która ukończyła 18 tok życia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (oraz osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną), która zawarła lub zamierza zawrzeć umowę sprzedaży ze sprzedawcą lub korzysta z innych usług sklepu online.

KONSUMENT – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

PRZEDSIĘBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – wykonująca we własnym imieniu zarobkową działalność gospodarczą lub zawodową.

RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
PRODUKT (TOWAR) – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży.

UMOWA SPRZEDAŻY – umowa zawarta na skutek przyjęcia przez Sprzedawcę do realizacji Zamówienia Klienta. Sprzedawca zobowiązuje się do zrealizowania zamówienia klienta w ustalonym terminie.

CENA – cena to wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą kupujący ma obowiązek zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę. Cena towaru w naszym sklepie to cena brutto z podatkiem VAT 23% za jednostkę miary ( m3, m2, sztuka ).
Ceny Towarów nie zawierają kosztów dostawy.

ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta składane za pośrednictwem Formularza Zamówienia, stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży ze Sprzedawcą, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego, określające rodzaj i liczbę Towarów będących przedmiotem Umowy Sprzedaży, jak również warunki dostawy i płatności ceny.

KOSZYK – wirtualne miejsce, w którym Klient zgłasza chęć zakupu produktu. Dodanie produktu do koszyka nie oznacza jego rezerwacji. Produkt zostaje zarezerwowany po złożeniu zamówienia przez klienta i po potwierdzeniu jego dostępności przez Biuro Obsługi Klienta. Istnieje możliwość modyfikacji Zamówienia (zmiana adresu dostawy, zmiana ilości i rodzaju towaru, koszty dostawy itp:…).

 

Zamówienia

Zamówienia przyjmowane są drogą mailową na adres e-mail: biuro@styronet.pl oraz poprzez sklep online. Zamówienia telefoniczne nie będą przyjmowane.

Klient dokonuje rejestracji zakładając konto i logując się do sklepu poprzez zakładkę MOJE KONTO. Dane klienta można także podać jednorazowo w Formularzu Zamówienia – nie trzeba zakładać konta w sklepie. Klient podaje dane do faktury, adres dostawy oraz telefon do kontaktu.

Klient kompletuje Zamówienie korzystając z koszyka zakupów. Poprzez kliknięcie na pole „Dodaj do koszyka” Klient dokonuje wyboru Towaru dostępnego w Sklepie Internetowym w chwili składania Zamówienia, zgodnie z jego opisem oraz ceną.

Wrzucenie towaru do koszyka wyraża jedynie zainteresowanie i chęć ze strony klienta na zakup danego towaru, co nie jest jednoznaczne z koniecznością realizacji zamówienia przez firmę Styronet Bożena Długosz. Przed złożeniem zamówienia zachęcamy klientów do kontaktu telefonicznego celem potwierdzenia dostępności towaru w naszym Biurze Obsługi Klienta.

Po wybraniu towaru z naszego sklepu proszę wrzucić go do koszyka. Zamówienie zostanie przyjęte do realizacji po jego zweryfikowaniu. Sprawdzamy dostępność towaru w magazynie producenta towaru.

Po złożeniu zamówienia otrzymacie państwo fakturę pro formę do opłacenia towaru. Docelowo zaznaczacie państwo płatność przelewem, albo zgłaszacie nam e-mailem chęć płatności gotówką w naszym biurze obsługi. Płatność za towar odbywa się zaraz po złożeniu zamówienia przed dostawą lub przed odbiorem towaru własnym samochodem). Płatności dokonujecie państwo w 100% przed realizacją zamówienia (do kilku dni po złożeniu zamówienia).

Płatność

Rozliczenie z klientem następuje poprzez płatność gotówką w Biurze Obsługi Klienta przy ul. Chemików 1, budynek H39, 32-600 Oświęcim lub na podstawie faktury pro formy zawsze w pełnej kwocie (wraz z kosztami dostawy).
Po opłacaniu zamówienia nie można go już zmieniać bez zgody Biura Obsługi Klienta. Nie można wymienić zamówionego towaru na inny bez zgody Biura Obsługi Klienta.

Nr konta bankowego, na który dokonywane są wpłaty to: 30 1240 4155 1111 0010 5080 9975 Bank Pekao S.A.

Dane do przelewu:

STYRONET BOŻENA DŁUGOSZ
UL. CHEMIKÓW 1, BUDYNEK H39, 32-600 OŚWIĘCIM.

Prosimy o przesłanie potwierdzenia przelewu w pliku PDF lub o przesłanie zdjęcia.

Wpłata oznacza państwa zgodę na proponowane warunki zakupu i przetwarzanie państwa danych w celach ochrony tzw. „RODO” oraz zgadza się z wszystkimi zapisami REGULAMINU.

Jeśli zamówienie nie zostanie opłacone w wyznaczonym przez firmę Styronet Bożena Długosz terminie, to wyślemy do państwa przypomnienie. Po braku kontaktu ze strony klienta zamówienie zostanie anulowane.

Termin dostawy i dostawa

 Termin dostawy ustalany jest indywidualnie i zależy od kolejki zamówień u danego producenta towaru. Przeważnie jest to standardowo około 1-2 tygodnie, ale czasami zdarzają się dłuższe wysyłki spowodowane złą pogodą, specyfiką produkcji niektórych towarów lub zbyt dużą ilością zamówień. O ewentualnych opóźnieniach w wysyłkach będziemy państwa informować na bieżąco.

Informujemy klienta o dostawie 1-2 dni wcześniej (albo telefonicznie, albo poprzez e-mail). Klient zobowiązany jest do przygotowania posesji do przyjęcia samochodu ciężarowego oraz poprowadzenie kierowcy dogodną drogą dojazdową. W okresie zimowym posesja i droga dojazdowa muszą być odśnieżone przez klienta. Kierowca może nie wjechać na posesji, gdy będzie istniało ryzyko uszkodzenia samochodu (teren podmokły, niskie gałęzie i daszki itp…). Kierowca zatrzyma się w dogodnym dla niego miejscu, z którego klient będzie musiał przenieść towar na swoją posesję.

Zaplanowanej już przez spedycję dostawy nie można przekładać na inne dni. Czasami dostawy są opóźnione lub są przesuwane o kilka dni z przyczyn od nas niezależnych.

Dostawy towarów realizowane są najczęściej samochodami „solówkami” bez przyczepy, chyba, że klient wyrazi zgodę na przyjęcie samochodu z przyczepą i będzie to umożliwiała infrastruktura drogowa.

W przypadku dostawy, gdzie występują jakiekolwiek ograniczenia tonażowe, bardzo prosimy o przesłanie do nas urzędowego pozwolenia na wjazd pojazdów ciężarowych o DMC 8-15 ton. W razie braku takiego pozwolenia, dostawa zostanie wstrzymana do momentu uzyskania przez klienta takiego pozwolenia.

Wymiary samochodu „solówki”: wysokość 4,10 m, szerokość 2,60 m, długość około 10 m.

Proszę wskazać nam dni, kiedy dostawa nie jest możliwa. Jeśli dostawa nie zostanie odebrana z winy klienta (z powodu choroby, wyjazdu, itp.), to zamówienie zostanie anulowane i zostanie przesunięte na koniec kolejki. Klient zostanie obciążony kosztem niezrealizowanej dostawy – zostanie mu wystawiona faktura VAT do 7 dni po odmówieniu dostawy.

Dostawa towaru organizowana jest zazwyczaj od poniedziałku do piątku zazwyczaj od 8:00 – do 14:00 (czasami ustalane są indywidualne godziny dostawy jak np: w przypadku dostawy kurierskiej). Na samochodzie są zazwyczaj dwa lub trzy miejsca rozładunku, a więc nie jedziemy bezpośrednio do Państwa.

Do rozładunku towaru na teren posesji potrzebujecie państwo dwie osoby. Kierowca nie pomaga przy rozładunku. Na rozładunek macie państwo około 1-2 godziny (zależy od towaru).

Zwroty

Szanowni Państwo, prosimy o przemyślane zakupy gdyż nie przyjmujemy zwrotów towaru, nie możemy zamienić styropianu na inny! Towar jest przygotowywany pod indywidualne zamówienie klienta. Po wpłacie na nasze konto nie można zrezygnować z zamówienia i dostawy. Wpłata przepadnie, jeśli rozmyślicie się państwo z zakupu, a towar będzie już dla państwa skompletowany i przygotowany do wysyłki.

Odbiory towaru

Przy odbiorze towaru proszę sprawdzić ilość paczek / sztuk, wiaderek, pojemników, palet itp… / oraz czy towar nie posiada wad. Ewentualne uszkodzenia towaru oraz pomyłki przy załadunku zaznacza się na wz-tce od kierowcy i pilnie zgłasza się do naszego biura pod nr tel. 601841285. Na tej tylko podstawie będzie możliwe zgłoszenie reklamacji u producenta.

Reklamacje

Uwzględniane są tylko reklamacje spowodowane ewentualną niezgodnością towaru z deklaracjami właściwości użytkowych oraz kartami technicznymi produktów lub trwałym uszkodzeniem towaru w transporcie uniemożliwiającym jego użycie. Deklaracje właściwości użytkowych i karty techniczne są dostępne na naszej stronie internetowej www.styronet.pl w opisach produktów oraz na stronach internetowych producentów.

Odstąpienie od umowy sprzedaży

Zgodnie art. 27 ustawy o prawach konsumenta z dnia z dnia 30 maja 2014 r. (tekst jedn. Dz. U. 2020.287) konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35.

 • Podany powyżej termin 14 dni na odstąpienie od umowy biegnie od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią (inną niż przewoźnik), a w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie stosownego oświadczenia przed jego upływem na adres Sprzedawcy.
 • Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć:
  – pisemnie na adres: ul. Chemików 1 budynek H39, 32-600 Oświęcim
  – w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@styronet.pl
 • Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do ustawy o Prawach Konsumenta. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.
 • W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą.
 • Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 • Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Konsument może zwrócić Towar na adres: ul. Chemików 1 budynek H39, 32-600 Oświęcim.
 • Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Towaru.
 • Możliwe są następujące koszty związane z odstąpieniem przez Konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść Konsument.
 • jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 • Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

Wyłączenie prawa odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość:

Art. 38 pkt 3 Ustawy o prawach konsumenta precyzuje, że prawo to nie przysługuje:

* w stosunku do rzeczy nieprefabrykowanych, wyprodukowanych według specyfikacji konsumenta lub służących zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (przede wszystkim styropian, styrodur XPS, tynki, profile styropianowe, deski elewacyjne, styropapa, spadki dachowe, papy).
Towar przygotowywany jest pod indywidualne zamówienie klienta. Nie można zatem odstąpić od umowy sprzedaży i otrzymać zwrot pieniędzy za towar, który jest już wyprodukowany dla klienta na indywidualne zamówienie. Klientowi przysługuje prawo do reklamacji towaru w okresie 2 lat od momentu zakupu towaru.
Konsument nie może odstąpić od Umowy sprzedaży, jeżeli wada jest nieistotna (np: kolor styropianu).

* Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

 1. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 5. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 6. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;
 7. w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów;
 8. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 9. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 10. zawartej w drodze aukcji publicznej;
 11. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
 12. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Jeśli termin dostawy będzie się wydłużał lub produkcja zamówieniowego towaru będzie u producenta danego towaru niemożliwa (np: brak surowca do produkcji, wstrzymanie produkcji spowodowane siłą wyższą (wojna, pandemia, brak prądu itp….), to zamówienie zostanie anulowane a klient otrzyma zwrot wpłaty. Zamówienie można także zmienić (za zgodą klienta) na produkt innego producenta o tych samych parametrach.