Papa Swisspor Bikutop V24 PYEV100S24 paroizolacyjna bitumiczna

160.00  /rolka
10.67  /m2

Bikutop V24 PYE V100 S24 – papa paroizolacyjna bitumiczna na welonie szklanym. Papa asfaltowa zgrzewalna podkładowa modyfikowana SBS, na osnowie z welonu szklanego. Wierzchnia strona papy pokryta jest mineralną posypką drobnoziarnistą. Spodnia strona papy zabezpieczona jest folią z tworzywa sztucznego. Służy jako warstwa podkładowa wielowarstwowych pokryć dachowych na stabilnym podłożu. Aplikacja za pomocą zgrzewania.

Rolka papy 15 m2

Kategoria:
Zastosowanie:
  • Warstwa podkładowa wielowarstwowych pokryć dachowych na stabilnym podłożu,
  • Wykonywanie nowych pokryć dachowych,
  • Remont starych pokryć dachowych,
  • Regulacja przenikania pary wodnej,
  • Izolacja przeciwwodna typu T: posadzek, fundamentów i innych elementów budowlanych stykających się z gruntem.

Parametry

Lp. Parametr Wartość
1 Grubość w [mm] 2,4
2 Giętkość w niskiej temperaturze [˚C] – 10
3 Wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż / w poprzek [N/50mm] 600 / 400
4 Długość / Szerokość [m] 15 / 1

Dokumenty

Krajowe deklaracje właściwości użytkowych wraz z kartami technicznymi

Zamówienie

Dostępność towaru
  • około 2-10 dni roboczych

Termin liczony jest od dnia złożenia zamówienia i wpłacenia zaliczki za towar.

Transport i przechowywanie

Rolki papy należy przewozić krytymi środkami transportowymi, układane w jednej warstwie, w pozycji stojącej, zabezpieczone przed przewracaniem i uszkodzeniem. Rolki papy należy układać tak, aby uniemożliwić przemieszczenie się podczas jazdy. Rolki papy mogą być przewożone w kontenerach lub na paletach.
Rolki papy należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących przed zawilgoceniem i zabezpieczających przed działaniem promieni słonecznych, w odległości co najmniej 120 cm od grzejników.
Rolki papy należy układać w stosy na równym podłożu w pozycji stojącej w jednej warstwie. Stosy powinny zawierać nie więcej niż 1200 szt. papy, a odległość między stosami powinna wynosić nie mniej niż 80 cm.
Nie stosować i nie rozwijać w temp. poniżej +5°C.
Nie łączyć na pokryciu 2 warstw papy na osnowie z welonu szklanego.

Szczegółowe warunki transportu podane są poniżej:
  • bezpłatny transport – w ramach tzw. minimum logistycznego (więcej informacji w biurze handlowym Styronet),
  • płatny transport i dowóz we wskazane przez klienta miejsce ustalane są indywidualnie w zależności od odległości i ilości zamawianego materiału,
  • możliwy jest również odbiór osobisty zamówionego towaru w magazynie i transport własny.