Termo Organika TO-TD tynk dekoracyjny mozaikowy

Od: 121.00 213.00 

Tynk dekoracyjny mozaikowy TO-TD Termo Organika stosowany do wykonywania wypraw tynkarskich na podłożach mineralnych np. betonowych, starych tynkach cementowych, cementowo-wapiennych itp. a także na innych podłożach np. malowanych farbami, płytach gipsowo-kartonowych, płytach drewnopodobnych, itp. Dzięki dużej odporności na warunki atmosferyczne i odporności mechanicznej szczególnie jest polecany do wykonywania dolnych partii elewacji (cokołów).
Tynk dekoracyjny mozaikowy TO-TD jest częścią systemu ociepleń Termo Organika.

Wiaderko 12,50 kg i 25 kg

SKU: Brak danych Kategoria:
Przygotowanie podłoża

Każde podłoże musi być zwarte, równe, nośne, suche, czyste i bez warstw zmniejszających przyczepność (tłuszcz, pył, kurz, itp.). Tynk dekoracyjny TO-TD należy nakładać na warstwę zbrojoną wykonaną klejem uniwersalnym TO-KU i zagruntowaną gruntem sczepnym TO-GS. Gruntowanie warstwy zbrojonej można wykonać po minimum 3 dniach od jej wykonania. Tynk należy nakładać po całkowitym związaniu gruntu z podłożem, jednak nie wcześniej niż po ok. 24 godzinach od zakończeniu gruntowania (w niekorzystnych warunkach czas ten może się wydłużyć).
Inne podłoża należy przed nałożeniem tynku dekoracyjnego TO-TD oczyścić i wyrównać, stare, "luźne" tynki, złuszczające się farby i inne zabrudzenia usunąć. Niewielkie nierówności i uszkodzenia można naprawić klejem uniwersalnym TO-KU. Na podłoża z tynków cementowych lub cementowo-wapiennych tynk dekoracyjny TO-TD można nakładać po ok. 28 dniach, na podłoża betonowe po ok. 3 miesiącach. Wilgotność podłoży nie powinna przekraczać 4%. Przed nałożeniem tynku dekoracyjnego TO-TD podłoża nasiąkliwe (np. gazobeton) zagruntować gruntem uniwersalnym TO-GU, podłoża nienasiąkliwe i/lub gładkie (np. beton, żelbet) gruntem sczepnym TO-GS. Gruntowanie wykonać co najmniej 24 godziny przed rozpoczęciem tynkowania.

Bezpieczeństwo

W przypadku kontaktu wyrobu z oczami lub skórą należy przemyć je dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. W trakcie wykonywania prac nosić odzież ochronną i okulary ochronne.
Oprócz przedstawionych powyżej zaleceń należy kierować się zasadami sztuki budowlanej i BHP. Producent gwarantuje jakość wyrobu lecz nie ma żadnego wpływu na sposób, miejsce i warunki jego magazynowania i zastosowania. Prace budowlane powinny być przeprowadzone przez fachowo przygotowanych wykonawców.
Warunki przygotowania tynku i sposób jego nakładania mogą mieć wpływ na wygląd uzyskanego melanżu, który może się różnić od wzornika. Niewielkie różnice w wyglądzie melanżu nie stanowią wady wyrobu.
Niekorzystne warunki pogodowe (np. opady deszczu, utrzymująca się mgła, niska temperatura) w czasie wykonywania prac oraz w pierwszej fazie wysychania tynku po ich zakończeniu a także niedostatecznie wyschnięte podłoże mogą mieć wpływ na pojawienie się mlecznych plam na powierzchni tynku. Podobnie może się dziać podczas długotrwałego oddziaływania wilgoci na wyschnięty już tynk. Zjawisko to ma z reguły charakter przejściowy i ustępuje wraz ze zmniejszaniem się wilgotności oraz ze wzrostem temperatury. Zanikanie zmlecznień może trwać od kilku dni do kilkunastu tygodni.

Sposób użycia

Zawartość pojemnika dokładnie wymieszać do uzyskania jednorodnej konsystencji. Dalsze mieszanie nie jest wskazane, ze względu na możliwość napowietrzenia. W przypadku, gdy kruszywo i żywica są dostarczone oddzielnie, najpierw należy wymieszać żywicę do uzyskania jednorodnej konsystencji a następnie dosypać kruszywo i całość wymieszać do uzyskania jednorodnej konsystencji. Tynk nanosić na podłoże stalową pacą na grubość nie większą niż ok. półtorej średnicy ziarna. Powierzchnię tynku delikatnie wygładzić pacą stalową, nie zacierać. W celu uniknięcia śladów połączeń konieczne jest wykonywanie odrębnych elementów architektonicznych w jednym cyklu roboczym tzw. metodą "mokre na mokre" zachowując jednakową konsystencję tynku pochodzącego z tej samej daty produkcji. W celu uniknięcia ewentualnych widocznych różnic w kolejnych cyklach nakładania tynku na jed¬nej powierzchni należy używać tynku z tej samej partii produkcyjnej i o tej samej konsystencji. Nie skrapiać tynku wodą.
Nie używać zardzewiałych lub brudnych narzędzi. Świeże zabrudzenia tynkiem myć wodą. Tynk po stwardnieniu można usunąć tylko mechanicznie. Nie mieszać tynku z innymi tynkami, zaprawami, pigmentami, dodatkami, itp.
W czasie wykonywania prac i wysychania tynku temperatura podłoża i otoczenia powinna wynosić od +10°C do +25°C, a wilgotność względna powietrza nie powinna przekraczać 60%.

 

Zalety tynku dekoracyjnego mozaikowego TO-TD Termo Organika:
 • odporny na mlecznienie,
 • gotowy do użycia,
 • bardzo dobre właściwości robocze,
 • struktura pełna,
 • kilkadziesiąt melanży,
 • kolory wykonywane również wg indywidualnych potrzeb,
 • hydrofobowy,
 • odporny na warunki atmosferyczne,
 • odporny na promieniowanie UV,
 • odporny na korozję biologiczną,
 • łatwy do utrzymania w czystości,
 • do wnętrz i na zewnątrz.

Parametry

Lp. Właściwości [jednostka] Wartość
1 czas wysychania [godz.] ok. 24 (w zależności od wilgotności i temperatury), niska temperatura i duża wilgotność mogą wydłużyć ten czas nawet kilkukrotnie
2 całkowite utwardzenie [godz.] ok. 72 (w zależności od wilgotności i temperatury), niska temperatura i duża wilgotność mogą wydłużyć ten czas nawet kilkukrotnie
3 orientacyjne zużycie [kg/m2] uziarnirnie 3 mm: 3,0-4,0
4 Temperatura stosowania i podłoża [°C] +10 ÷ +25
5 przechowywanie: 24 miesiące od daty produkcji w oryginalnym, zamkniętym opakowaniu, w suchych i chłodnych warunkach, nie składować palet jedna na drugiej, chronić przed mrozem

Dokumenty

Kolekcja melanży tynku Termo Organika TO-TD
Karta techniczna Termo Organika TO-TD
Karta charakterystyki produktu

Zamówienie

Dostępność towaru

Tynk dekoracyjny mozaikowy Termo Organika TO-TD dostępny jest w ciągu:

 • 5 dni roboczych

Termin liczony jest od dnia złożenia zamówienia i wpłacenia zaliczki za towar.

Zamówienia

Szczegółowe warunki zamówienia podane są poniżej:

 • minimalne zamówienie 24 wiaderka (1 wiaderko 25 kg) ; 24 wiaderka = 1 paleta
 • możliwość łączenia na palecie z innymi produktami systemu dociepleń Termo Organika
Transport

W zamówieniach ze styropianem Termo Organika spełniającym wymogi minimum logistycznego transport do 3 palet dowolnego produktu z systemu dociepleń Termo Organika jest bezpłatny. W innych przypadkach transport realizowany jest za dopłatą lub na koszt klienta.

Odbiór osobisty możliwy tylko w magazynie fabrycznym w Pyrzycach!