Austrotherm XPS TOP 30 ( SF | GK ) styropian ekstrudowany styrodur

Od: 147.90 209.88  /paczka

Płyty z polistyrenu ekstrudowanego Austrotherm XPS TOP 30 SF lub GK (zwanego także jako styrodur lub styropian ekstrudowany) zaleca się stosować w budownictwie do izolacji termicznej podłóg na gruncie, ścian piwnic, cokołów, stropodachów odwróconych oraz dachów skośnych. Płyty Austrotherm XPS TOP przeznaczone są do specjalnych zastosowań termoizolacyjnych. Spełniają wszystkie wymagania stawiane izolacji termicznej, stosowanej w ekstremalnych warunkach pracy pod różnymi obciążeniami. Oznaczenia: GK – krawędzie proste, SF – krawędzie frez (zakładka).

SKU: Brak danych Kategoria:
Austrotherm XPS TOP 30

Styropian ekstrudowany Austrotherm XPS TOP 30 ( tzw. styrodur ) to płyty polistyrenu o drobnokomórkowej strukturze pianki o niskiej gęstości. Stosowany przede wszystkim w izolacji obwodowej ścian i podłóg oraz fundamentów, dachów odwróconych i parkingów. Zaletą płyt XPS Austrotherm jest mała nasiąkliwość, wysoka wytrzymałość na ściskanie oraz bardzo dobra izolacyjność cieplna. Płyty posiadają różny współczynnik przewodzenia ciepła lambda uzależniony od ich grubości. Średnia wartość to około 0,037 W/mK, co daje bardzo dobrą izolację cieplną przy jednoczesnym zachowaniu wodoodporności płyt. Płyty XPS koloru różowego o gładkiej powierzchni i krawędziach zakończonych na zakładkę są bardzo łatwe w montażu, dzięki niskiej wadze oraz odpowiedniej sztywności.

Dzięki najnowocześniejszej technologii produkcji oraz zastosowaniu najlepszych surowców różowe płyty styroduru Austrotherm XPS TOP 30 charakteryzują się:
 • doskonałą i niezmienną w czasie izolacyjnością termiczną,
 • wysoką wytrzymałością na ściskanie,
 • całkowitą odpornością na działanie wody i wilgoci dzięki swojej jednorodnej, zamkniętej strukturze komórkowej,
 • odpornością na cykliczne procesy zamrażania i odmrażania,
 • małym ciężarem własnym,
 • odpornością na starzenie,
 • odpornością na pleśnie grzyby i bakterie,
 • łatwością obróbki (nie pylą, nie powodują podrażnień, nie wymagają stosowania środków ochrony osobistej),
 • ekologicznością (nie emitują ze swej struktury żadnych substancji szkodliwych dla zdrowia, nie wywołują alergii).

Dzięki powyższym właściwością, izolację termiczną z płyt styroduru Austrotherm XPS TOP 30 możemy stosować w miejscach silnie obciążonych mechanicznie oraz w bezpośrednim kontakcie z każdym rodzajem wody gruntowej czy opadowej.

 

Parametry

Lp. Parametr Wartość
1 Współczynnik przewodzenia ciepła ≤ 0,033 W/mK dla gr. 2 cm,

≤ 0,032-0,036 W/mK dla gr. 3-12 cm,

≤ 0,036 W/mK dla gr. 14-16 cm,

≤ 0,035 W/mK dla gr. 18-20 cm,

2 Moduł elastyczności 12 N/mm²
3 Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu (CS) ≥ 300 kPa
4 Absorpcja wody przy długotrwałej dyfuzji ≤ 3 %
5 Wymiar płyty gładkiej i na zakładkę GK 600 mm x 1250 mm – boki proste | SF 615 mm x 1265 mm – boki z zakładką
6 Grubość płyty prostej i z zakładką 2 cm | 3 cm | 4 cm | 5 cm | 6 cm | 8 cm |10 cm | 12 cm  | 14 cm  | 16 cm | 18 cm | 20 cm
7 Klasa reakcji na ogień E lub F
8 Gęstość ok. 30 kg/m3

Dokumenty

Austrotherm XPS TOP 30

Dane techniczne płyt z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) Austrotherm XPS® TOP 30 zostały opracowane zgodnie z obowiązującą dla tego typu wyrobów normą PN-EN 13164, załącznik ZA „Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja”.

Zastosowanie

Styropian ekstrudowany Austrotherm XPS TOP 30 ma zastosowanie w:
 • izolacja cieplna podłóg na gruncie,
 • izolacja cieplna fundamentów, cokołów i ścian piwnic,
 • izolacja cieplna dachów płaskich i skośnych,
 • izolacja cieplna od spodu stropu lub dachu,
 • izolacja cieplna pod krokwiami,
 • izolacja cieplna dachów zielonych,
 • izolacja cieplna dachów żwirowych w technologii tradycyjnej,
 • iozlacja cieplna dachów o odwróconym układzie warstw,
 • izolacja tarasów i basenów.

Zamówienie

Szczegółowe warunki zamówienia podane są poniżej:
 • minimalne zamówienie – 15 m3 (około 50 paczek)
Transport

Szczegółowe warunki transportu podane są poniżej:

 • bezpłatny transport – w ramach tzw. minimum logistycznego 30 m3 (od około 100 paczek),
 • płatny transport – 15-30 m3 (od około 50-100 paczek) (więcej informacji w biurze handlowym Styronet)