Synthos XPS PRIME D 30 grafitowy styrodur polistyren ekstrudowany

Od: 161.70 161.71  /paczka

Polistyren ekstrudowany Synthos XPS PRIME D 30 jest najnowocześniejszym produktem izolacyjnym stworzonym z myślą o środowisku naturalnym. Nowoczesna formuła polistyrenu ekstrudowanego XPS PRIME D 30 stanowi rozwinięcie docenianej przez klientów w wielu krajach, srebrnej płyty Synthos XPS PRIME 30. Nowy Synthos XPS PRIME D wyznacza kolejne standardy na rynku, dzięki zwiększonej termoizolacyjności oraz dbałości o ekologię. Charakterystyczny grafitowy kolor XPS PRIME 30 D jest elementem zastosowanej technologii, dzięki której produkt posiada lepsze parametry techniczne i izolacyjne. Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła lambda wynosi 0,029 W/mK (grubość 5 cm) oraz 0,031 W/mK (grubość 10 cm). Brak boków prostych, tylko zakładka (L).

SKU: Brak danych Kategoria:
Produkcja Synthos XPS Prime D 30

Polistyren ekstrudowany Synthos XPS PRIME D 30 jest materiałem do izolacji cieplnej, powstałymi w procesie spieniania polistyrenu. XPS jest pianką o niskiej gęstości wytworzonej na bazie żywicy polistyrenowej. Dostępne są na rynku płyty o grubości 5 cm o powierzchni gładkiej z krawędziami na zakładkę. Płyty o grubości 5 cm charakteryzuje niski współczynnik przewodzenia ciepła na poziomie 0,029 W/mK, co klasyfikuje go bardzo wysoko w rankingu najlepszych materiałów do izolacji termicznej. Parametry płyt Synthos XPS PRIME D pozwalają na ich użycie do izolacji ścian piwnic i ścian fundamentowych w warunkach bezpośredniej styczności z gruntem i występowania wód gruntowych. Ponadto płyty Synthos XPS PRIME D zapewniają uzyskanie doskonałych parametrów termoizolacyjnych, znikomej absorpcji wody, dużej wytrzymałości na ściskanie, odporności mechanicznej, biologicznej i chemicznej, łatwości oraz szybkości obróbki i montażu.

Składowanie XPS PRIME D

Synthos XPS PRIME D trzeba składować w miejscach dobrze wentylowanych, chroniąc je jednocześnie przed szkodliwym działaniem warunków pogodowych. Niewłaściwe przechowywany XPS może stracić swoje właściwości izolacyjne, a w przypadku bezpośredniego kontaktu ze źródłami ciepła i ognia mogą ulec roztopieniu. Płyty należy chronić przed działaniem rozpuszczalników organicznych np. benzen, aceton. Do mocowania płyt XPS zalecane jest zatem używanie klejów bezrozpuszczalnikowych do pianki polistyrenowej np. Termo Organika TO-KPS.

Zalety polistyrenu ekstrudowanego Synthos XPS PRIME D:
 • doskonały materiał do izolacji termicznej - współczynnik izolacyjności termicznej λ=0,029,
 • budowa zamkniętokomórkowa,
 • minimum nasiąkliwości,
 • wysoka wytrzymałość na uszkodzenia,
 • bezpieczny i łatwy w montażu,
 • Poprzez obecność komórkach powietrza, właściwości termo izolacyjne produktu nie pogarszają się w czasie, a ponadto w momencie spadku temperatury otoczenia poprawiają się (następuje wtedy spadek wartości współczynnika przewodzenia ciepła),
 • pełny recykling,
 • produkcja w Polsce.

 

Parametry

Lp. Właściwości [jednostka] Wartość
1 format (krawędź na zakładkę | L) 126,5 cm x 61,5 cm
2 gęstość ρ [kg/m³] 30 – 33
3 opakowanie 0,3 m3
(5cm-8szt. | 10cm-4szt.)
4 reakcja na ogień XPS PRIME D F
5 współczynnik przewodzenia ciepła (10 °C) λ [W/(mK)] dla grubości 5 cm 0,029
6 współczynnik przewodzenia ciepła (10 °C) λ [W/(mK)] dla grubości 10 cm 0,031
7 osiągany średni opór cieplny Rd [m²K/W] (gr. 5 cm) 1,65
8 osiągany średni opór cieplny Rd [m²K/W] (gr. 10 cm) 3,20
9 naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym σ10 [kPa] ≥ 300
10 osiągana średnia nasiąkliwość wodą przy długotrwałym zanurzeniu Wlt [%] ≤ 0,25
11 grubość płyty XPS PRIME D tylko 5 i 10 cm

Dokumenty

Deklaracje właściwości Synthos XPS

Poniżej znajdą Państwo deklaracje właściwości Synthos XPS:

Karty informacyjne Synthos XPS

Poniżej znajdą Państwo karty informacyjne o Synthos XPS:

Zastosowanie

Polistyren ekstrudowany Synthos XPS PRIME D doskonale nadaje się do:
 • izolacja obwodowa ścian poniżej poziomu gruntu,
 • izolacja podłóg i posadzek,
 • izolacja ław i płyt fundamentowych,
 • izolacja dachów o klasycznym i odwróconym układzie warstw,
 • izolacja ciągów komunikacyjnych i parkingów,
 • izolacja dróg i torów kolejowych i tramwajowych,
 • izolacja tarasów, loggi i balkonów,
 • izolacja elementów budynków rolniczych, gospodarskich i inwentarskich,
 • izolacja miejsc zagrożonych wystąpieniem mostków termicznych,
 • szalunek tracony,
 • pozostałe zastosowania termoizolacyjne w budownictwie zgodnie z obowiązującymi lokalnymi przepisami i normami.

Zamówienie

Szczegółowe warunki zamówienia podane są poniżej:
 • minimalne zamówienie – od 36 m3 (10 palet XPS tj. 120 paczek dla 5 cm i 10 cm),
 • sprzedaż na tzw. wielokrotność pełnych palet XPS – każda 3,60 m3 (12 paczek).
Transport i odbiór towaru

Szczegółowe warunki transportu podane są poniżej:

 • bezpłatny transport – w ramach tzw. minimum logistycznego 36 m3 (od około 120 paczek),
 • odbiór osobisty – w Oświęcimiu (więcej informacji w biurze handlowym Styronet)