Termo Organika TO-GP grunt polikrzemianowy

123.00 

Grunt polikrzemianowy TO-GP Termo Organika jest przeznaczony do gruntowania warstwy zbrojonej przed położeniem tynku polikrzemianowego TO-TP. Może być również stosowany do gruntowania innych podłoży np.: betonu, płyt gipsowo-kartonowych, płyt drewnopodobnych, powierzchni malowanych przed zastosowaniem tynku polikrzemianowego TO TP. Grunt polikrzemianowy TO-GP jest częścią systemu ociepleń Termo Organika.

Wiaderko 15 kg

Brak w magazynie

Kategoria:
Przygotowanie podłoża

Każde podłoże musi być zwarte, równe, nośne, suche, czyste i bez warstw zmniej-szających przyczepność (tłuszcz, pył, kurz, itp.).
Gruntowanie warstwy zbrojonej można wykonać po minimum 3 dniach od jej wykonania. Inne podłoża należy przed nałożeniem gruntu TO-GP oczyścić i wyrównać. Stare, "luźne" tynki, złuszczające się farby i inne zabrudzenia usunąć. Niewielkie nierówności i uszkodzenia należy naprawić, np. klejem uniwersalnym TO-KU. Podłoża betonowe, z tynków cementowych lub cementowo-wapiennych można gruntować preparatem TO-GP po ok. 28 dniach. Preparatu nie należy stosować na podłoża silnie zawilgocone i zamarznięte.

Bezpieczeństwo

W przypadku kontaktu wyrobu z oczami lub skórą należy przemyć je dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. W trakcie wykonywania prac nosić odzież ochronną i okulary ochronne.

Sposób użycia

Zawartość pojemnika dokładnie wymieszać. Grunt polikrzemianowy TO-GP można nanosić pędzlem lub wałkiem. Tynkowanie można rozpocząć po całkowitym związaniu gruntu z podłożem, jednak nie wcześniej niż po ok. 24 godzinach od zakończeniu gruntowania (w niekorzystnych warunkach czas ten może się wydłużyć).
Nie używać zardzewiałych lub brudnych narzędzi. Świeże zabrudzenia preparatem myć wodą, po wyschnięciu można usunąć tylko mechanicznie. Nie mieszać gruntu z innymi preparatami, tynkami, zaprawami, pigmentami, dodatkami, itp.
W czasie wykonywania prac i wysychania gruntu temperatura podłoża i otoczenia nie może być niższa niż +5°C.

 

Zalety gruntu uniwersalnego TO-GP Termo Organika:
 • gotowy do użycia,
 • zwiększa przyczepność tynków tynków polikrzemianowych do podłoży,
 • zapobiega powstawaniu wykwitów i plam na powierzchni tynków,
 • zredukowane pH,
 • nie zawiera rozpuszczalników,
 • do zastosowań zewnętrznych.

Parametry

Lp. Właściwości [jednostka] Wartość
1 temperatura stosowania i podłoża [°C] powyżej +5°C
2 orientacyjne zużycie [l/m2] ok. 0,2-0,3 – (w zależności od chłonności podłoża)
3 orientacyjne wydajność [m2/l] ok. 3,5-5,0 – (w zależności o równości i nasiąkliwości podłoża)
4 czas wysychania [godz.] ok. 12 – (w zależności od wilgotności i temperatury), niska temperatura i duża wilgotność mogą wydłużyć ten czas nawet kilkukrotnie
5 przechowywanie: 12 miesięcy od daty produkcji w oryginalnym, zamkniętym opakowaniu, w suchych i chłodnych warunkach, nie składować palet jedna na drugiej, chronić przed mrozem

Dokumenty

Karta techniczna Termo Organika TO-GP
Karta charakterystyki produktu

Zamówienie

Dostępność towaru

Grunt polikrzemianowy Termo Organika TO-GP dostępny jest w ciągu:

 • 5 dni roboczych

Termin liczony jest od dnia złożenia zamówienia i wpłacenia zaliczki za towar.

Zamówienia

Szczegółowe warunki zamówienia podane są poniżej:

 • minimalne zamówienie wraz ze styropianem Termo Organika spełniającym wymogi minimum logistycznego:
  1 paleta = 44 wiaderka (1 wiaderko = 15 kg),
 • możliwość łączenia na palecie z innymi produktami systemu dociepleń Termo Organika
Transport

W zamówieniach ze styropianem Termo Organika spełniającym wymogi minimum logistycznego transport do 3 palet dowolnego produktu z systemu dociepleń Termo Organika jest bezpłatny. W innych przypadkach transport realizowany jest za dopłatą lub na koszt klienta.

Odbiór osobisty możliwy tylko w magazynie fabrycznym w Pyrzycach!