Termo Organika TO-TP tynk polikrzemianowy

191.00 

Tynk polikrzemianowy TO-TP Termo Organika stosowany do wykonywania cienkowarstwowych wypraw tynkarskich na podłożach mineralnych np. betonowych, starych tynkach cementowych, cementowo-wapiennych itp. a także na innych podłożach np. malowanych farbami, itp. Obniżone pH powoduje, że tynk jest mniej wrażliwy na warunki wysychania, nie ogranicza paroprzepuszczalności, umożliwiając łatwe odparowanie wilgoci.
Tynk polikrzemianowy TO-TP jest częścią systemu ociepleń Termo Organika.

Wiaderko 25 kg

Brak w magazynie

Kategoria:
Przygotowanie podłoża

Każde podłoże musi być zwarte, równe, nośne, suche, czyste i bez warstw zmniej-szających przyczepność (tłuszcz, pył, kurz, itp.). Tynk polikrzemianowy TO-TP należy nakładać na warstwę zbrojoną wykonaną klejem uniwersalnym TO-KU i zagruntowaną gruntem pod tynki polikrzemianowe TO-GP. Gruntowanie warstwy zbrojonej można wykonać po minimum 3 dniach od jej wykonania. Tynk należy nakładać po całkowitym związaniu gruntu z podłożem, jednak nie wcześniej niż po ok. 24 godzinach od zakończeniu gruntowania (w niekorzystnych warunkach czas ten może się wydłużyć).
Inne podłoża należy przed nałożeniem tynku polikrzemianowego TO-TP oczyścić i wyrównać, stare, "luźne" tynki, złuszczające się farby i inne zabrudzenia usunąć. Niewielkie nierówności i uszkodzenia można naprawić klejem uniwersalnym TO-KU. Na podłoża z tynków cementowych lub cementowo-wapiennych tynk polikrzemianowy TO-TP można nakładać po ok. 28 dniach, na podłoża betonowe po ok. 3 miesiącach. Wilgotność podłoży nie powinna przekraczać 4%. Przed nałożeniem tynku polikrzemianowego TO-TP podłoża zagruntować gruntem polikrzemianowym TO-GP, Gruntowanie wykonać co najmniej 24 godziny przed rozpoczęciem tynkowania.

Bezpieczeństwo

W przypadku kontaktu wyrobu z oczami lub skórą należy przemyć je dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. W trakcie wykonywania prac nosić odzież ochronną i okulary ochronne. Oprócz przedstawionych powyżej zaleceń należy kierować się zasadami sztuki budowlanej i BHP. Producent gwarantuje jakość wyrobu lecz nie ma żadnego wpływu na sposób, miejsce i warunki jego magazynowania i zastosowania. Prace budowlane powinny być przeprowadzone przez fachowo przygotowanych wykonawców. Warunki przygotowania tynku i sposób jego nakładania mogą mieć wpływ na uzyskany kolor, który może się różnić od koloru podanego we wzorniku. Niewielkie różnice w odcieniu barwy nie stanowią wady wyrobu.

Sposób użycia

Zawartość pojemnika dokładnie wymieszać. Konsystencję materiału można dobrać dolewając niewielką ilość wody (ok. 1%) i ponownie wymieszać. Tynk nanosić na podłoże stalową pacą na grubość ziarna. Odpowiednią strukturę uzyskuje się zacierając naniesioną warstwę pacą z tworzywa sztucznego. W celu uniknięcia śladów połączeń konieczne jest wykonywanie odrębnych elementów architektonicznych w jednym cyklu roboczym tzw. metodą "mokre na mokre" zachowując jednakową konsystencję tynku pochodzącego z tej samej daty produkcji. W celu uniknięcia ewentualnych widocznych różnic w kolejnych cyklach nakładania tynku na jednej powierzchni należy używać tynku z tej samej partii produkcyjnej i o tej samej konsystencji. Nie skrapiać tynku wodą.
Nałożony tynk należy chronić przed bezpośrednim działaniem słońca, deszczu i wiatru stosując na rusztowaniach siatki osłonowe. Nie pozostawiać otwartego opakowania. Po otwarciu zużyć jak najszybciej. Nie używać zardzewiałych lub brudnych narzędzi. Świeże zabrudzenia tynkiem myć wodą. Tynk po stwardnieniu można usunąć tylko mechanicznie. Nie mieszać tynku z innymi tynkami, zaprawami, pigmentami, dodatkami, itp. W czasie wykonywania prac i wysychania tynku temperatura podłoża i otoczenia powinna wynosić od +8°C do +25°C, a wilgotność względna nie powinna przekraczać 80%.

 

Zalety tynku polikrzemianowego TO-TP Termo Organika:
 • gotowy do użycia,
 • bardzo dobre właściwości robocze,
 • struktura: baranek, kornik,
 • blisko 250 kolorów standardowych,
 • kolory wykonywane również wg indywidualnych potrzeb,
 • hydrofobowy,
 • paroprzepuszczalny,
 • odporny na warunki atmosferyczne,
 • odporny na promieniowanie UV (bardzo wysoka odporność kolorów na blaknięcie),
 • odporny na korozję biologiczną,
 • zredukowane pH,
 • do zastosowań zewnętrznych.

Parametry

Lp. Właściwości [jednostka] Wartość
1 czas wysychania [godz.] ok. 24 (w zależności od wilgotności i temperatury), niska temperatura i duża wilgotność mogą wydłużyć ten czas nawet kilkukrotnie
2 całkowite utwardzenie [godz.] ok. 48 (w zależności od wilgotności i temperatury), niska temperatura i duża wilgotność mogą wydłużyć ten czas nawet kilkukrotnie
3 orientacyjne zużycie [kg/m2] uziarnirnie 1,5 mm: baranek, kornik 2,0-2,5
uziarnirnie 2 mm: baranek, kornik 2,8-3,3
uziarnirnie 2,5 mm: baranek, kornik 3,5-4,0
uziarnirnie 3 mm: baranek, kornik 4,2-4,7
4 Temperatura stosowania i podłoża [°C] +8 ÷ +25
5 pH 8-9
6 przechowywanie: 24 miesiące od daty produkcji w oryginalnym, zamkniętym opakowaniu, w suchych i chłodnych warunkach, nie składować palet jedna na drugiej, chronić przed mrozem

Dokumenty

Karta techniczna Termo Organika TO-TP
Karta charakterystyki produktu

Zamówienie

Dostępność towaru

Tynk polikrzemianowy Termo Organika TO-TP dostępny jest w ciągu:

 • 5 dni roboczych

Termin liczony jest od dnia złożenia zamówienia i wpłacenia zaliczki za towar.

Zamówienia

Szczegółowe warunki zamówienia podane są poniżej:

 • minimalne zamówienie 24 wiaderka (1 wiaderko 25 kg) ; 24 wiaderka = 1 paleta
 • możliwość łączenia na palecie z innymi produktami systemu dociepleń Termo Organika
Transport

W zamówieniach ze styropianem Termo Organika spełniającym wymogi minimum logistycznego transport do 3 palet dowolnego produktu z systemu dociepleń Termo Organika jest bezpłatny. W innych przypadkach transport realizowany jest za dopłatą lub na koszt klienta.

Odbiór osobisty możliwy tylko w magazynie fabrycznym w Pyrzycach!