Termo Organika TO-KUB biały uniwersalny klej do styropianu i warstwy zbrojącej

40.20 

Biały uniwersalny klej do styropianu oraz wykonywania warstwy zbrojącej TO-KUB Termo Organika służy do przyklejania styropianu do podłoży oraz wykonywania warstwy zbrojącej. Klej jest zbrojony rozproszonymi włóknami poli-propylenowymi. Zawiera wysokogatunkowy biały cement portlandzki, wypełniacze mineralne oraz dodatki modyfikujące.
Uniwersalny klej do styropianu i zatapiania siatki TO-KUB jest częścią systemu ociepleń Termo Organika.

Worek 25 kg

Kategoria:
Zastosowanie

Biały uniwersalny klej do styropianu i zatapiania siatki TO-KUB Termo Organika może być stosowany w systemach ociepleń zarówno w budynkach nowych, jak i poddawanych renowacji. Biały klej uniwersalny Termo Organika TO-KUB jest częścią systemu ociepleń Termo Organika. Służy do przyklejania styropianu do podłoży mineralnych np.: prefabrykatów żelbetowych, betonu, elementów ceramicznych, keramzytobetonowych, gazobetonowych, kamieni naturalnych, tynków cementowych, wapiennych i cementowo-wapiennych itp. powierzchni oraz do zatapiania siatki zbrojącej.

Przygotowanie podłoża

Każde podłoże musi być zwarte, równe, nośne, suche, czyste i bez warstw zmniejszających przyczepność (tłuszcz, pył, kurz, itp.). Stare, "luźne" tynki, złuszczające się farby i inne zabrudzenia usunąć. Niewielkie nierówności i ubytki można naprawić klejem TO-KS lub TO-KUB. Naprawy podłoża należy zakończyć najpóźniej na 1 dzień przed przyklejeniem płyt styropianowych - im grubsza warstwa zaprawy tym dłuższy czas do przyklejania styropianu (przyjmując zasadę: ok. 1 dzień na każdy 1 mm grubości zaprawy).
Podłoża nasiąkliwe (np. gazobeton) należy zagruntować gruntem uniwersalnym TO-GU, podłoża gładkie i/lub nienasiąkliwe (np beton, żelbet) gruntem sczepnym TO-GS.

Bezpieczeństwo

Wyrób zawiera cement i po wymieszaniu z wodą daje odczyn alkaliczny. Nie wdychać pyłów i unikać ochlapania zaprawą. W przypadku kontaktu wyrobu z oczami lub skórą należy przemyć je dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza, skórę umyć wodą i mydłem. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
W trakcie wykonywania prac nosić odzież ochronną i okulary ochronne.
Oprócz przedstawionych powyżej zaleceń należy kierować się zasadami sztuki budowlanej i BHP. Producent gwarantuje jakość wyrobu lecz nie ma żadnego wpływu na sposób, miejsce i warunki jego magazynowania i zastosowania. Prace budowlane powinny być przeprowadzone przez fachowo przygotowanych wykonawców.
Biały klej uniwersalny TO-KUB jest produkowany z zastosowaniem naturalnych surowców mineralnych, dlatego odcień uzyskanej bieli po wyschnięciu warstwy zbrojącej może się różnić w zależności od partii towaru. Nie stanowi to wady wyrobu.

Sposób użycia

Do naczynia zawierającego zalecaną ilość wody wsypać zawartość worka i mieszać przez 3-5 minut wolnoobrotowym mieszadłem elektrycznym do uzyskania jednorodnej konsystencji. Odstawić klej na ok. 2-3 minuty i ponownie wymieszać. Zaprawa nadaje się do mieszania w betoniarkach. W takim przypadku czas mieszania należy wydłużyć do ok. 10 minut. Konsystencję materiału można dostosować dolewając wodę, ale w ilości nie przekraczającej górnego limitu.
Przygotowywać porcje zaprawy, które zostaną zużyte w ciągu ok. 2 godzin. Zgęstniałą w tym czasie zaprawę należy wymieszać bez dodawania wody.

 

Zalety białego kleju uniwersalnego do styropianu i zatapiania siatki TO-KUB Termo Organika:
 • biały klej,
 • zbrojony rozproszonymi włóknami poli-propylenowymi,
 • zawiera wysokogatunkowy biały cement portlandzki, wypełniacze mineralne oraz dodatki modyfikujące,
 • wysoka trwałość,
 • odporny na warunki atmosferyczne (mrozoodporny i wodoodporny),
 • bardzo dobre właściwości robocze,
 • łatwy w stosowaniu,
 • nie wymaga gruntowania (przed nałożeniem tynku mineralnego Termo Organika TO-TM),
 • do wnętrz i na zewnątrz.

Parametry

Lp. Właściwości [jednostka] Wartość
1 przyczepność do podłoża [MPa] ≥ 0,25
2 przyczepność do styropianu [MPa] ≥ 0,08
3 grubość warstwy [mm] 3-6
4 orientacyjne zużycie suchej mieszanki [kg/m2] przyklejanie styropianu – ok. 4,0-5,0, zatapianie siatki – ok. 4,0-4,5
5 Temperatura stosowania i podłoża [°C] +5 ÷ +30
6 czas zużycia [godz.] do 2 godz.
7 czas wysychania: ok. 48 godz. (w temp. +20°C i wilgotności względnej 60%). Niska temperatura i duża wilgotność wydłużają powyższe czasy nawet kilkukrotnie
7 przechowywanie: 12 miesięcy od daty produkcji w oryginalnych, zamkniętych workach, składowanych na paletach w suchych warunkach

Zamówienie

Dostępność towaru

Klej do styropianu Termo Organika TO-KUB dostępny jest w ciągu:

 • 5 dni roboczych

Zamówienie możliwe jest tylko przy zamówieniu styropianu Termo Organika!

Zamówienia

Szczegółowe warunki zamówienia podane są poniżej:

 • minimalne zamówienie 48 worków (1 worek 25 kg) ; 48 worków = 1 paleta
 • możliwość łączenia na palecie z innymi produktami systemu dociepleń Termo Organika
Transport

W zamówieniach ze styropianem Termo Organika spełniającym wymogi minimum logistycznego transport do 3 palet dowolnego produktu z systemu dociepleń Termo Organika jest bezpłatny. W innych przypadkach transport realizowany jest za dopłatą lub na koszt klienta.

Odbiór osobisty możliwy tylko w magazynie fabrycznym w Pyrzycach!