Termo Organika TO-KU uniwersalny klej do styropianu grafitowego i zatapiania siatki

32.70 

Uniwersalny klej do styropianu grafitowego i zatapiania siatki TO-KU Termo Organika (zbrojony rozproszonymi włóknami polipropylenowymi) służy do przyklejania styropianu do podłoży oraz wykonywania warstwy zbrojącej. Klej jest zbrojony rozproszonymi włóknami polipropylenowymi. Może być stosowany do wykonywania ociepleń zarówno budynków nowych jak i poddawanych renowacji.
Uniwersalny klej do styropianu i zatapiania siatki TO-KU jest częścią systemu ociepleń Termo Organika.

Worek 25 kg

Kategoria:
Zastosowanie

Uniwersalny klej do styropianu grafitowego i zatapiania siatki TO-KU Termo Organika może być stosowany w systemach ociepleń zarówno w budynkach nowych, jak i poddawanych renowacji. Przeznaczony jest do przyklejania styropianu do podłoży mineralnych np. prefabrykatów żelbetowych, betonu, elementów ceramicznych, keramzytobetonowych, gazobetonowych, kamieni naturalnych, tynków cementowych, wapiennych i cementowo-wapiennych itp. powierzchni oraz do zatapiania siatki zbrojącej.

Przygotowanie podłoża

Każde podłoże musi być zwarte, równe, nośne, suche, czyste i bez warstw zmniejszających przyczepność (tłuszcz, pył, kurz, itp.). Stare, "luźne" tynki, złuszczające się farby i inne zabrudzenia należy usunąć. Niewielkie nierówności i ubytki można naprawić klejem TO-KS lub TO-KU. Naprawy podłoża należy zakończyć najpóźniej na 1 dzień przed przyklejeniem płyt styropianowych - im grubsza warstwa zaprawy tym dłuższy czas do przyklejania styropianu (przyjmując zasadę: ok. 1 dzień na każdy 1 mm grubości zaprawy).
Podłoża nasiąkliwe (np. gazobeton) należy zagruntować gruntem uniwersalnym TO GU, podłoża gładkie i/lub nienasiąkliwe (np. beton, żelbet) gruntem sczepnym TO GS.

Bezpieczeństwo

Wyrób zawiera cement i po wymieszaniu z wodą daje odczyn alkaliczny. Nie wdychać pyłów i unikać ochlapania zaprawą. W przypadku kontaktu wyrobu z oczami lub skórą należy przemyć je dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza, skórę umyć wodą i mydłem. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
W trakcie wykonywania prac nosić odzież ochronną i okulary ochronne.
Oprócz przedstawionych powyżej zaleceń należy kierować się zasadami sztuki budowlanej i BHP. Producent gwarantuje jakość wyrobu lecz nie ma żadnego wpływu na sposób, miejsce i warunki jego magazynowania i zastosowania. Prace budowlane powinny być przeprowadzone przez fachowo przygotowanych wykonawców.

Sposób użycia

Do naczynia zawierającego zalecaną ilość wody wsypać zawartość worka i mieszać przez 3-5 minut wolnoobrotowym mieszadłem elektrycznym do uzyskania jednorodnej konsystencji. Odstawić klej na ok. 2-3 minuty i ponownie wymieszać. Zaprawa nadaje się do mieszania w betoniarkach. W takim przypadku czas mieszania należy wydłużyć do ok. 10 minut. Konsystencję materiału można dostosować dolewając wodę, ale w ilości nie przekraczającej górnego limitu.
Przygotowywać porcje zaprawy, które zostaną zużyte w ciągu ok. 2 godzin. Zgęstniałą w tym czasie zaprawę należy wymieszać bez dodawania wody.
Jeżeli podłoże jest równe, uniwersalny klej do styropianu i zatapiania siatki TO-KU należy nałożyć cienką warstwą na płytę styropianową i rozprowadzić równomiernie pacą zębatą o zębach 10-12 mm. W pozostałych przypadkach zaprawę należy rozprowadzić obwodowo w odległości ok. 5 cm od krawędzi płyt i dodatkowo nałożyć od 3 do 6 placków równomiernie na jej powierzchni. W efekcie zaprawa powinna pokrywać co najmniej 60% płyty. Następnie płytę styropianową należy przykleić do ściany lekko ją dociskając i wyrównać tak, aby ściśle przylegała do sąsiadujących płyt.
Kolejne przyklejane rzędy płyt powinny być przesunięte względem poprzednich tak, żeby pionowe połączenia płyt zachowały układ mijankowy. Płyty należy przyklejać zaczynając od listwy startowej na dole elewacji. Ewentualne kołkowanie, szlifowanie płyt oraz przyklejanie siatki zbrojącej należy rozpocząć nie wcześniej niż po dwóch dniach od przyklejenia styropianu. Zastosowane łączniki mechaniczne muszą być odpowiednio dobrane do rodzaju podłoża i zgodne z projektem technicznym ocieplenia.
Nierówności powierzchni i styków płyt należy zeszlifować i wyrównać, zamontować profile dylatacyjne, listwy narożnikowe i wzmocnić naroża wokół drzwi i okien (przyklejając paski siatki pod kątem 45° do linii pionowych otworów), itp.
Zaczynając od góry ściany na przyklejone płyty nakładać klej uniwersalny TO-KU pacą zębatą równomiernie rozprowadzając go na powierzchni warstwą ok. 3 mm i zatapiać w nim siatkę z zachowaniem ok. 10 cm zakładek. Ułożona siatka powinna być napięta i przykryta całkowicie ok. 1 mm warstwą kleju. Po całkowitym wyschnięciu warstwy zbrojonej (co najmniej 3 dni) powierzchnię można zagruntować gruntem uniwersalnym TO-GU, gruntem sczepnym TO-GS lub gruntem polikrzemianowym TO-GP w zależności od rodzaju układanego tynku.
Nie używać zardzewiałych lub brudnych narzędzi. Świeże zabrudzenia zaprawą myć wodą. Zaprawę po stwardnieniu można usunąć tylko mechanicznie.
Kleju nie wolno mieszać z cementem, wapnem, piaskiem, innymi klejami, zaprawami i dodatkami chemicznymi.
W czasie wykonywania prac temperatura podłoża i otoczenia powinna wynosić od +5°C do +30°C.

 

Zalety kleju uniwersalnego do styropianu grafitowego i zatapiania siatki TO-KU Termo Organika:
 • do przyklejania styropianu grafitowego i wykonywania warstwy zbrojącej,
 • zbrojony rozproszonymi włóknami polipropylenowymi,
 • bardzo dobra przyczepność,
 • wysoka trwałość,
 • odporny na warunki atmosferyczne (mrozoodporny i wodoodporny),
 • bardzo dobre właściwości robocze,
 • łatwy w stosowaniu,
 • do wnętrz i na zewnątrz.

Parametry

Lp. Właściwości [jednostka] Wartość
1 przyczepność do podłoża [MPa] ≥ 0,25
2 przyczepność do styropianu [MPa] ≥ 0,08
3 grubość warstwy [mm] 3-6
4 orientacyjne zużycie suchej mieszanki [kg/m2] ok. 4,0-5,0
5 Temperatura stosowania i podłoża [°C] +5 ÷ +35
6 czas zużycia [godz.] do 2 godz.
7 czas wysychania: ok. 48 godz. (w temp. +20°C i wilgotności względnej 60%). Niska temperatura i duża wilgotność wydłużają powyższe czasy nawet kilkukrotnie
7 przechowywanie: 12 miesięcy od daty produkcji w oryginalnych, zamkniętych workach, składowanych na paletach w suchych warunkach

Zamówienie

Dostępność towaru

Klej do styropianu Termo Organika TO-KU dostępny jest w ciągu:

 • 5 dni roboczych

Zamówienie możliwe jest tylko przy zamówieniu styropianu Termo Organika!

Zamówienia

Szczegółowe warunki zamówienia podane są poniżej:

 • minimalne zamówienie 48 worków (1 worek 25 kg) ; 48 worków = 1 paleta
 • możliwość łączenia na palecie z innymi produktami systemu dociepleń Termo Organika
Transport

W zamówieniach ze styropianem Termo Organika spełniającym wymogi minimum logistycznego transport do 3 palet dowolnego produktu z systemu dociepleń Termo Organika jest bezpłatny. W innych przypadkach transport realizowany jest za dopłatą lub na koszt klienta.

Odbiór osobisty możliwy tylko w magazynie fabrycznym w Pyrzycach!