Termo Organika TO-TM tynk mineralno – polimerowy

63.00 

Tynk mineralno – polimerowy TO-TM Termo Organika stosowany jest do wykonywania cienkowarstwowych wypraw tynkarskich na podłożach mineralnych np. betonowych, starych tynkach cementowych, cementowo-wapiennych itp. a także na innych podłożach np. płytach gipsowo-kartonowych, itp.
Tynk mineralno – polimerowy TO-TM jest częścią systemu ociepleń Termo Organika.

Worek 25 kg

Kategoria:
Przygotowanie podłoża

Każde podłoże musi być zwarte, równe, nośne, suche, czyste i bez warstw zmniej-szających przyczepność (tłuszcz, pył, kurz, itp.). Tynk TO-TM należy nakładać na warstwę zbrojoną wykonaną klejem uniwersalnym TO-KU i zagruntowaną gruntem sczepnym TO GS. Gruntowanie warstwy zbrojonej można wykonać po minimum 3 dniach od jej wykonania. Tynk należy nakładać po całkowitym związaniu gruntu z podłożem, jednak nie wcześniej niż po ok. 24 godzinach od zakończeniu gruntowania (w niekorzystnych warunkach czas ten może się wydłużyć).
Inne podłoża należy przed nałożeniem tynku mineralnego TO-TM oczyścić i wyrównać, stare, "luźne" tynki, złuszczające się farby i inne zabrudzenia usunąć. Niewielkie nierówności i uszkodzenia można naprawić klejem uniwersalnym TO-KU. Na podłoża betonowe, z tynków cementowych lub cementowo-wa¬pien¬nych tynk TO-TM można nakładać po ok. 28 dniach, Przed nałożeniem tynku TO-TM podłoża nasiąkliwe (np. gazobeton) zagruntować gruntem uniwersalnym TO-GU, podłoża nienasiąkliwe i/lub gładkie (np. beton, żelbet) gruntem sczepnym TO-GS. Gruntowanie wykonać co najmniej 24 godziny przed rozpoczęciem tynkowania.

Bezpieczeństwo

Wyrób zawiera cement i po wymieszaniu z wodą daje odczyn alkaliczny. Nie wdychać pyłów i unikać ochlapania zaprawą. W przypadku kontaktu wyrobu z oczami lub skórą należy przemyć je dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza, skórę umyć wodą i mydłem. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
W trakcie wykonywania prac nosić odzież ochronną i okulary ochronne.
Oprócz przedstawionych powyżej zaleceń należy kierować się zasadami sztuki budowlanej i BHP. Producent gwarantuje jakość wyrobu lecz nie ma żadnego wpływu na sposób, miejsce i warunki jego magazynowania i zastosowania. Prace budowlane powinny być przeprowadzone przez fachowo przygotowanych wykonawców.

Sposób użycia

Do naczynia zawierającego zalecaną ilość wody wsypać zawartość worka i mieszać przez 3-5 minut wolnoobrotowym mieszadłem elektrycznym do uzyskania jednorodnej konsystencji. Odstawić tynk na ok. 2-3 minuty i ponownie wymieszać. Nie wolno dodawać więcej wody od podanego zakresu. Przygotowywać porcje, które zostaną zużyte w ciągu ok. 2 godzin. Zgęstniały w tym czasie tynk należy wymieszać bez dodawania wody.
Tynk nanosić na podłoże stalową pacą na grubość ziarna. Odpowiednią strukturę uzyskuje się zacierając naniesioną warstwę pacą z tworzywa sztucznego. W celu uniknięcia śladów połączeń konieczne jest wykonywanie odrębnych elementów architektonicznych w jednym cyklu roboczym tzw. metodą "mokre na mokre" zachowując jednakową konsystencję tynku pochodzącego z tej samej daty produkcji. W celu uniknięcia ewentualnych widocznych różnic w kolejnych cyklach nakładania tynku na jednej powierzchni należy używać tynku z tej samej partii produkcyjnej i o tej samej konsystencji. Nie skrapiać tynku wodą.
Nałożony tynk należy chronić przed bezpośrednim działaniem słońca, deszczu i wiatru stosując na rusztowaniach siatki osłonowe.
Nie używać zardzewiałych lub brudnych narzędzi. Świeże zabrudzenia myć wodą. Tynk po stwardnieniu można usunąć tylko mechanicznie.
Tynku nie wolno mieszać z cementem, wapnem, piaskiem, innymi tynkami, zaprawami i dodatkami chemicznymi.
W czasie wykonywania prac i wysychania tynku temperatura podłoża i otoczenia powinna wynosić od +5°C do +30°C.
Tak wykonany tynk można malować farbami Termo Organika: silikonową TO-FS lub polikrzemianową TO-FP, najwcześniej po trzech dniach od zakończenia prac tynkarskich.

 

Zalety tynku mineralno - polimerowego TO-TM Termo Organika:
 • bardzo dobra przyczepność,
 • wysoka trwałość,
 • bardzo dobre właściwości robocze,
 • struktura: baranek lub kornik,
 • biały,
 • hydrofobowy,
 • paroprzepuszczalny,
 • odporny na warunki atmosferyczne,
 • odporny na promieniowanie UV,
 • odporny na korozję biologiczną,
 • do wnętrz i na zewnątrz.

Parametry

Lp. Właściwości [jednostka] Wartość
1 przyczepność do podłoża [MPa] ≥ 0,1
2 czas zużycia [godz.] do 2
3 orientacyjne zużycie[kg/m2] uziarnirnie 1,5 mm: baranek i kornik 2,3-2,8
uziarnirnie 2 mm: baranek i kornik 2,8-3,3
uziarnirnie 3 mm: baranek i kornik 4,2-4,7
4 Temperatura stosowania i podłoża [°C] +5 ÷ +30
5 przechowywanie: 12 miesięcy od daty produkcji w oryginalnych, zamkniętych workach, składowanych na paletach w suchych warunkach

Dokumenty

Karta techniczna Termo Organika TO-TM
Karta charakterystyki produktu

Zamówienie

Dostępność towaru

Tynk mineralno – polimerowy Termo Organika TO-TM dostępny jest w ciągu:

 • 5 dni roboczych

Termin liczony jest od dnia złożenia zamówienia i wpłacenia zaliczki za towar.

Zamówienia

Szczegółowe warunki zamówienia podane są poniżej:

 • minimalne zamówienie 48 worków (1 worek 25 kg) ; 48 worków = 1 paleta
 • możliwość łączenia na palecie z innymi produktami systemu dociepleń Termo Organika
Transport

W zamówieniach ze styropianem Termo Organika spełniającym wymogi minimum logistycznego transport do 3 palet dowolnego produktu z systemu dociepleń Termo Organika jest bezpłatny. W innych przypadkach transport realizowany jest za dopłatą lub na koszt klienta.

Odbiór osobisty możliwy tylko w magazynie fabrycznym w Pyrzycach!