Ile styropianu zamówić? Ile styropianu trzeba by ocieplić dom?

Dobór styropianu

Obliczanie powierzchni ścian do izolacji styropianem

Przy obliczaniu potrzebnej do ocieplenia ilości styropianu konieczne będzie zmierzenie wszystkich powierzchni ścian zewnętrznych domu. Powierzchnię każdej ściany liczymy przez pomnożenie jej wysokości z długością. Wynik jaki otrzymamy da nam powierzchnię w m2, którą mnożymy przez grubość styropianu, jaką chcemy zastosować. Otrzymujemy objętość potrzebnego styropianu w m3.

Przy obliczaniu powierzchni ścian w m2 uwzględniamy okna i drzwi. Mimo, że ich powierzchnie nie będą ocieplane, to warto kupić o kilka paczek więcej styropianu, niż później szukać po hurtowniach styropianu jednej brakującej nam paczki!

Przykład:

 • powierzchnia domu wynosi 250 m2
 • grubość styropianu wynosi 14 cm (0,14 m)
 • w prostym obliczeniu mamy : 250 m2 x 0,14 m = 35 m3

Gdy styropian jest gładki w paczce mamy go około 0,3 m3.
Zapotrzebowanie 35 m3 / objętość jednej paczki 0,3 m3 = ilość paczek do kupienia 117 sztuk.
Musimy zamówić 35 m3 styropianu, a więc dostawa będzie GRATIS!

Przykład:

 • powierzchnia domu wynosi 200 m2
 • grubość styropianu frezowanego wynosi 15 cm (0,15 m)
 • w prostym obliczeniu mamy : 200 m2 x 0,15 m = 30 m3

Gdy styropian jest frezowany w paczce mam go około 0,28 m3.
Zapotrzebowanie 30 m3 / objętość jednej paczki frezowanej 0,28 m3 = ilość paczek do kupienia 107 sztuk.
Musimy zamówić 30 m3 styropianu, a więc dostawa będzie GRATIS!

Obliczanie powierzchni do ocieplenia styropianem ścian szczytowych poddasza

Przy obliczeniu powierzchni do ocieplenia ścian szczytowych poddasza korzystamy ze wzoru na pole trójkąta (1/2 x a x h).
Szerokość ściany bocznej mnożymy razy wysokość od kalenicy do stropu oraz dzielimy przez 2.

Przy obliczeniu powierzchni do ocieplenia parteru budynku korzystamy z rzutów w projekcie architektonicznym lub mnożymy długości dwóch różnych boków parteru. Powierzchnię parteru możemy ułożyć w jednej warstwie styropianem minimum 10 cm lub w dwóch warstwach po 5 cm.

Przykład:

 • powierzchnia parteru wynosi 70 m2
 • grubość styropianu wynosi 10 cm (0,1 m)
 • w prostym obliczeniu mamy : 70 m2 x 0,1 m = 7 m3

Styropian jest gładki więc w paczce mamy go około 0,3 m3.
Zapotrzebowanie 7 m3 / objętość jednej paczki 0,3 m3 = ilość paczek do kupienia 24 sztuki.
Musimy zamówić 7,2 m3 styropianu, ponieważ wynik zaokrąglamy do pełnych paczek w górę. Dostawa będzie odpłatna lub odbiór własnym transportem.

Izolując parter dwiema warstwami styropianu o grubości 5 cm kupujemy oczywiście tyle samo paczek, ile potrzebowalibyśmy do ułożenia jednej warstwy styropianu o grubości 10 cm.

Obliczanie powierzchni do ocieplenia fundamentu

Przy obliczeniu powierzchni do ocieplenia fundamentu liczymy obwód fundamentu dodając długość wszystkich jego ścian i mnożąc razy wysokość fundamentu.

Przykład:

 • powierzchnia fundamentu wynosi 80 m2 (np. 4 ściany x 10 m długość ściany fundamentu x 2 m wysokość ściany fundamentu)
 • grubość styropianu wynosi 5 cm (0,05 m)
 • w prostym obliczeniu mamy : 80 m2 x 0,05 m = 4 m3

Styropian jest gładki więc w paczce mamy go około 0,3 m3.
Zapotrzebowanie 4 m3 / objętość jednej paczki 0,3 m3 = ilość paczek do kupienia 14 sztuki.
Musimy zamówić 4,2 m3 styropianu, ponieważ wynik zaokrąglamy do pełnych paczek w górę. Dostawa będzie odpłatna lub odbiór własnym transportem.

Jak widać z powyższych obliczeń do ocieplenia fundamentu potrzeba niewielkiej ilości styropianu w porównaniu z zapotrzebowaniem na styropian elewacyjny, dlatego przy jego zakupie wybierajmy styropian wodoodporny i styropian o dużej gęstości t.j. EPS 100 lub EPS 200 lub polistyren ekstrudowany XPS (jego cena jest wprawdzie wyższa od standardowych płyt fasadowych, jednak inwestycja w lepszy styropian może zwrócić się już po roku użytkowania domu).