Jak obliczyć izolacyjność ściany? Obliczanie izolacyjności ścian

Definicje i parametry

Izolacyjność cieplna ściany budynku

Izolacyjność cieplna ściany budynku zależy od jej grubości oraz użytych do jej budowy materiałów. Parametrem określającym izolacyjność cieplną konstrukcji budowlanej jest tzw. współczynnik przenikania ciepła U, który obliczamy ze wzoru:
U= λ / d [W/m2∙K]
gdzie:
λ – współczynnik przewodzenia ciepła ściany [W/mK] lambda
d – grubość ściany [m] metr

Wymagania izolacyjności cieplnej przegród, podłóg na gruncie, stropów oblicza się zgodnie z obowiązującymi w naszym kraju normami (“Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. Nr 75, poz. 690) z późniejszymi zmianami) i nie może być większa niż wartości U(max) określone w tabeli:

Rodzaj przegrody w budynku jednorodzinnym U(max)
Ściany zewnętrzne z izolacją przy temp. > 16°C 0,20
Ściany zewnętrzne piwnic nieogrzewanych bez ograniczeń
Stropy nad piwnicami nieogrzewanymi i zamkniętymi przestrzeniami podpodłogowymi, podłogi na gruncie 0,25
Stropy nad piwnicami ogrzewanymi bez ograniczeń
Dachy, stropodachy i stropy pod nieogrzewanymi poddaszami lub nad przejazdami przy temp. > 16°C 0,25
Dachy, stropodachy i stropy pod nieogrzewanymi poddaszami lub nad przejazdami ≤ 16°C 0,5
Ściany wewnętrzne oddzielające pomieszczenie ogrzewane od nieogrzewanego, klatkami schodowymi lub korytarzami 1,0

Podane w tabeli wartości U(max) nie uwzględniają wpływu mostków cieplnych, okien zewnętrznych, drzwi czy balkonów. Dlatego, aby prawidłowo i efektywnie zaprojektować grubość izolacji cieplnej, należy przyjąć wartości U mniejsze od wymaganych przepisami.

Do obliczenia ciepłochronności ściany konieczna będzie wiedza o tym, jaki współczynnik przewodzenia ciepła λ mają poszczególne materiały do wznoszenia ścian budynków.

Do najczęściej stosowanych w budownictwie materiałów budowlanych należą:

  • beton komórkowy bloczki odmiana 600 – lambda 0,13 W/mK
  • beton komórkowy bloczki odmiana 400 – lambda 0,11 W/mK
  • ceramika poryzowana – lambda 0,16 W/mK
  • keramzytobeton 1000 – lambda 0,38 W/mK
  • pustak keramzytonowy – lambda 0,22 – 0,40 W/mK
  • pustaki ceramiczne – lambda 0,3 – 0,50 W/mK
  • pustak ceramiczny MAX 220 – lambda 0,21 – 0,43 W/mK
  • bloczki silikatowe –lambda 0,6 – 0,80 W/mK

Styropian Swisspor – producent, produkty, fabryki w Polsce

Producent styropianu Swisspor z siedzibą główną w Chrzanowie 32-500 to jeden z szybciej rozwijających się producentów styropianu na rynku. Firma Swisspor działa w Polsce od 1999 roku jako część szwajcarskiego koncernu Swisspor Holding i od ponad 20 lat zajmuje się...

Ocieplenie płyty fundamentowej styrodurem XPS

Zamiast na ławach i ścianach fundamentowych, domy można posadowić na żelbetowych płytach fundamentowych . Ze względu na swoją konstrukcję nieznacznie obciążają podłoże (nawet 5-krotnie mniej niż fundamenty tradycyjne). Dlatego wykonuje się je pod całym budynkiem...

Ocieplenie stropodachu styropianem i styrodurem XPS

Zgodnie z obowiązującymi przepisami od 2021 roku, współczynnik przenikania ciepła U dachu powinien być mniejszy niż 0,20 W/(m2K). Oznacza to, że warstwa ocieplenia powinna mieć grubość nie mniejszą niż ok. 20 cm (zależnie od współczynnika przewodzenia ciepła lambda...

Styropian Austrotherm – producent, produkty, fabryki w Polsce

Producent styropianu Austrotherm to jeden z bardziej znanych i cenionych producentów termoizolacji w naszym kraju. Firma Austrotherm powstała w 1993 roku jako część austriackiego koncernu SiH i od 30 lat zajmuje się sprzedażą najwyższej jakości materiałów...

Kołkowanie styropianu, kiedy kołkować styropian?

Większość ścian ociepla się od zewnątrz styropianem i wykańcza tynkiem cienkowarstwowym. Ocieplenie trzeba przymocować do podłoża. Można to zrobić na kilka sposobów. Jeżeli trzeba zwiększyć trwałość mocowania ocieplenia, płyty dodatkowo przytwierdza się do ściany...

Termomodernizacja budynku – nowe ocieplenie na starym domu

Standardy ocieplenia, które obowiązywały pod koniec XX wieku znacząco różniły się od obowiązujących obecnie. Stosowana grubość płyt była za mała, by w sposób skuteczny zapobiegać ucieczce ciepła z budynku. Systemy ociepleń stosowane w latach 80-tych XX wieku, często...

Dopłaty NFOŚiGW do domów pasywnych i energooszczędnych

Wzrost świadomości ekologicznej wśród architektów oraz coraz częściej wśród inwestorów skłoniły rząd do przygotowania: Poprawa efektywności energetycznej. Dopłaty do kredytów na domy energooszczędne. Program NFOŚiGW zachęca do przystosowania projektu domu do standardu...

Co to jest dom pasywny? Izolacja styropianem grafitowym

Dom pasywny to budynek nowej generacji. Jest to dom wyróżniający się bardzo dobrymi parametrami izolacyjnymi przegród zewnętrznych oraz energooszczędny w trakcie jego eksploatacji. Przy jego projektowaniu zastosowano szereg rozwiązań mających na celu zminimalizowanie...

Ulga termomodernizacyjna w 2023 (PIT za rok 2022)

Ulga termomodernizacyjna to odliczenie od dochodu wydatków poniesionych na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym. Może to być zakup styropianu do ocieplenia ścian budynku, balkonów, piwnic, podłóg oraz zakup kotłów C.O.,...

Ocieplanie domu zimą. Czy ocieplać dom przed zimą?

Podstawowa reguła, która dotyczy ocieplania domu zimą jest bardzo prosta - najlepiej poczekać z ociepleniem do wiosny. W tym czasie warunki pogodowe są sprzyjające - chodzi szczególnie o dodatnią temperaturę i niską wilgotność.Przy dobrej pogodzie sezon budowlany...