Jaka jest procentowa utrata ciepła z budynku?

Definicje i parametry

Przyczyna utraty ciepła z budynku

Każdy z nas marzy o tym, aby jego dom był ciepły, bezpieczny i przyjazny dla domowników. Jednak rzeczywistość czasem bywa inna. Kilka miesięcy po wprowadzeniu się do nowego domu właściciele zauważają, jak na ścianach powstają mokre zacieki, a panująca w podziemnych pomieszczeniach dusząca wilgoć osadza się na oknach i suficie. Dodatkowo w pomieszczeniach na parterze budynku i na najwyższych kondygnacjach wyraźnie odczuwalny jest chłód, co jest objawem utraty ciepła z budynku. Każdy dom emituje ciepło, które zamiast pozostać w ogrzanym pomieszczeniu ulatnia się z niego przez szczeliny zwane mostkami termicznymi (mostki cieplne). Przyczyną utraty ciepła mogą być wady konstrukcyjne budynku oraz błędnie wykonany montaż instalacji i izolacji cieplnej ze styropianu. Dlatego warto już w początkowych etapach budowy pilnować ekip budowlanych, kontrolując prace wykonawcze przy pomocy kamery termowizyjnej rejestrującej emitowaną energię budynku.

Poniższe zestawienie procentowo obrazuje miejsca w domu, przez które najczęściej ucieka ciepłe powietrze.

Procentowe zestawienie strat ciepła w budynku

 • około 20%-25% ciepła ucieka przez ściany i narożniki,
 • od 25%-30% ciepła ucieka przez dach,
 • przez okna i drzwi tracimy od 10%-20% ciepła,
 • przez piwnice i fundamenty od 10% – 15%,
 • pozostałe straty ciepła powodują np. kominy tutaj straty mogą sięgać nawet 15%.
procentowe straty ciepla w domu

Przyczyny utraty ciepła

 1. Najczęstszą przyczyną utraty ciepła w budynku są mostki termiczne, gdzie dochodzi do nieszczelności w izolacji cieplnej ze styropianu i w ostateczności przemarzania narożników. Straty ciepła to również odczuwalny chłód i wiatr wiejący spod drzwi i okien.
 2. Mostki cieplne wystepują także w miejscach połączeń stropu ze ścianami oraz nad piwnicami. Ciepłe powietrze kierując się zawsze ku górze, przenika przez nieogrzene elementy konstrukcyjne budynku, generując straty energii.
 3. Kolejną przyczyną wychłodzenia budynku są szczeliny powstałe poprzez źle zaizolowany fundament oraz pęknięcia ścian wywołane ruchem podłoża, na którym stoi budynek (np. tereny górnicze).
 4. Przyczyną wychładzania budynku może być również źle działająca wentylacja lub jej brak. Nie występuje wtedy wymiana świeżego powietrza do pomieszczeń a jedynie utratę ciepłego na zewnątrz.
 5. Błędnie wykonane prace budowlane na etapie wznoszenia konstrukcji budynku oraz niestaranne wykonanie termoizolacji budynku obniżające jej funkcjonalność cieplną.

Zapobieganie stratom ciepła

Jeżeli zauważymy w naszym domu niepokojące oznaki wychładzania pomieszczeń lub wszechobecną wilgoć na ścianach oznacza to, że należy ponownie wykonać prace budowlane w nowym domu (lub wyremontować starszy dom). Przenikanie zimnego powietrza można ograniczyć poprzez uszczelnienie wymienionych powyżej miejsc. Wykonane prace można także skontrolować przeprowadzeniem badania termowizyjnego, które pozwoli ustalić czy remont przebiega już prawidłowo a szkody są naprawione. Pomiary termowizyjne są badaniami nieinwazyjnymi w konstrukcję budynku, tanimi i przede wszystkim dokładnymi. Za ich pomocą precyzyjnie zostaną wskazane wszystkie nieszczelne miejsca w bydynku.

Zalety badań termowizyjnych

 • szybkie wskazanie miejsc utraty ciepła,
 • wskazanie przecieków w instalacjach wodnych,
 • wskazanie wszelkich zawilgoceń,
 • ocena szczelności okien i drzwi,
 • ocena jakości wykonanych robót budowlanych,
 • szybkość działania i ocena stanu technicznego budynku,
 • niski koszt usługi termowizyjnej,
 • wskazanie w raporcie końcowym zaleceń likwidujących problem ucieczki ciepła.

Bardzo często przeprowadzenie prac termowizyjnych pozwala ocenić efekt ułożenia ocieplenia budynku ze styropianu oraz wskazać miejsca występowania największych strat ciepła. Taka analiza pozwoli także ocenić, jak dodatkowe ocieplenie ze styropianu wpłynie na zmniejszenie kosztów ogrzewania. Z powyższych zestawień wynika, że najwięcej ciepła ucieka przez ściany zewnętrzne budynku, jego okna i drzwi wejściowe oraz dach. Dlatego też izolacja cieplna ze styropianu tych nefralgicznych w domu miejsc jest koniecznością, ponieważ brak ciągłości izolacji ze styropianu prowadzi do kondensacji pary w narożnikach i powstania wewnątrz grzyba.

Utrata ciepła z naszego domu może zostać zminimalizowana poprzez wykonanie ocieplenia m.in. z wysokiej jakości styropianu Swisspor EPS 032 Lambda PLUS fasada o grubości minimum 10 cm wg zaleceń PSPS (Polskiego Stowarzyszenia Producentów Styropianu).

Straty ciepła mogą być już widoczne na etapie budowy domu. Za pomocą urządzań termowizyjnych można sprawdzić jak nagrzane powietrze z wnętrza budynku przeciska się przez ościeża, nadproża i wieńce. Dobra termoizolacja ze styropianu wskazanych w pomiarze miejsc pozwoli na ograniczenie strat ciepła, uszczelni okna i drzwi, a w późniejszym czasie obniży wysokie koszty ogrzewania.