Na jakie parametry styropianu należy zwrócić uwagę?

Definicje i parametry

Oznaczenia i właściwości styropianu

Właściwości styropianu, jako materiału do izolacji cieplnej budynków, są określone przez normę PN EN 13163:2013-05 – wskazującą zasady klasyfikacji, właściwości i metody badań. Norma ta określa również sposób znakowania płyt styropianowych. Oprócz nazwy, która nie jest w żaden sposób normowana, wyrób musi być oznakowany m.in. współczynnikiem przewodzenia ciepła, tzw. lambdą deklarowaną (λD) – jest to jeden z najważniejszych parametrów styropianu. Istotna jest także grubość styropianu, ponieważ decyduje ona o poziomie oporu cieplnego R jaki tworzy ta warstwa przegrody. Im większa grubość styropianu tym lepsza izolacja!

parametry styropianu lambda

Normy na wyroby do izolacji cieplnej podają jedynie zasady przypisywania wyrobów do określonych poziomów lub klas z uwagi na poszczególne właściwości. Nie precyzują wymagań w odniesieniu do przewidywanych zastosowań. Producenci muszą deklarować zakres zastosowania dla swoich wyrobów i odpowiednio je oznaczać i podawać wartości parametrów istotnych w danym zastosowaniu. Umieszczają je w kodzie wyrobu umieszczonym w widocznym miejscu na opakowaniu produktu.

Współczynnik przenikania ciepła lambda

Współczynnik przewodzenia ciepła, czyli lambda , która mieści się w przedziale od 0.030 do 0.045 W/(m*K) określa zdolność styropianu do przewodzenia ciepła. Ma on istotne znaczenie dla wszystkich rodzajów styropianu, zarówno do izolacji ścian fasadowych jak i izolacji podłóg czy ścian fundamentów. W tych samych warunkach więcej ciepła przepłynie przez styropian o większym współczynniku przewodności cieplnej. Dlatego styropian o niskiej lambdzie i stosunkowo niedużej grubości może lepiej izolować budynek niż grubszy styropian o wyższej lambdzie. W miarę możliwości należy wybierać styropian o jak najniższej wartości lambda. Najniższą wartość lambda będzie miał styropian z domieszką grafitu i o dużej gęstości. Ale nie zawsze materiał o niższej lambdzie będzie lepszy. Istotne są bowiem jeszcze inne jego parametry (wytrzymałość na rozciąganie, zginanie czy nasiąkliwość).

Pozostałe najistotniejsze parametry styropianu

Płyty do ocieplenia ścian od zewnątrz muszą mieć przebadaną wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do powierzchni czołowych TR. Płyty nie powinny mieć mniejszej wartości TR niż 80 kPa, najbardziej optymalna i zalecana wartość to 100 kPa.

Kolejnym parametrem charakteryzującym styropian jest naprężenie ściskające przy 10-procentowym odkształceniu względnym CS. Jest to stosunek siły ściskającej do powierzchni płyty styropianowej przy 10-procentowym odkształceniu. Symbol 10 oznacza 10-procentowe odkształcenie, natomiast pozostałe liczby podają minimalną wartość naprężenia ściskającego wyrażonego w kPa. Zatem wybierajmy styropian o wysokiej wartość CS co gwarantuje wysoką odporności na ściskanie.

Tam gdzie ocieplenie jest obciążane, a więc w płycie fundamentowej, podłodze oraz na dachu płaskim istotne znaczenie ma parametr BS czyli wytrzymałość na zginanie. W zakresie wytrzymałości na zginanie część liczbowa w oznaczeniu przedstawia minimalną wartość obciążenia zginającego w kPa.

Przy doborze styropianu nie kierujmy się tylko ceną, ale bierzmy pod uwagę także jego gęstość. Waga styropianu może świadczyć o jego jakości i spełnieniu wszystkich wymaganych dla niego parametrów. Nie wszyscy producenci styropianu podają jego wagę wyjątkiem jest producent Austrotherm, którego produkty mają oznaczenia wagowe na foliach produktów.

Styropian Swisspor – producent, produkty, fabryki w Polsce

Producent styropianu Swisspor z siedzibą główną w Chrzanowie 32-500 to jeden z szybciej rozwijających się producentów styropianu na rynku. Firma Swisspor działa w Polsce od 1999 roku jako część szwajcarskiego koncernu Swisspor Holding i od ponad 20 lat zajmuje się...

Ocieplenie płyty fundamentowej styrodurem XPS

Zamiast na ławach i ścianach fundamentowych, domy można posadowić na żelbetowych płytach fundamentowych . Ze względu na swoją konstrukcję nieznacznie obciążają podłoże (nawet 5-krotnie mniej niż fundamenty tradycyjne). Dlatego wykonuje się je pod całym budynkiem...

Ocieplenie stropodachu styropianem i styrodurem XPS

Zgodnie z obowiązującymi przepisami od 2021 roku, współczynnik przenikania ciepła U dachu powinien być mniejszy niż 0,20 W/(m2K). Oznacza to, że warstwa ocieplenia powinna mieć grubość nie mniejszą niż ok. 20 cm (zależnie od współczynnika przewodzenia ciepła lambda...

Styropian Austrotherm – producent, produkty, fabryki w Polsce

Producent styropianu Austrotherm to jeden z bardziej znanych i cenionych producentów termoizolacji w naszym kraju. Firma Austrotherm powstała w 1993 roku jako część austriackiego koncernu SiH i od 30 lat zajmuje się sprzedażą najwyższej jakości materiałów...

Kołkowanie styropianu, kiedy kołkować styropian?

Większość ścian ociepla się od zewnątrz styropianem i wykańcza tynkiem cienkowarstwowym. Ocieplenie trzeba przymocować do podłoża. Można to zrobić na kilka sposobów. Jeżeli trzeba zwiększyć trwałość mocowania ocieplenia, płyty dodatkowo przytwierdza się do ściany...

Termomodernizacja budynku – nowe ocieplenie na starym domu

Standardy ocieplenia, które obowiązywały pod koniec XX wieku znacząco różniły się od obowiązujących obecnie. Stosowana grubość płyt była za mała, by w sposób skuteczny zapobiegać ucieczce ciepła z budynku. Systemy ociepleń stosowane w latach 80-tych XX wieku, często...

Dopłaty NFOŚiGW do domów pasywnych i energooszczędnych

Wzrost świadomości ekologicznej wśród architektów oraz coraz częściej wśród inwestorów skłoniły rząd do przygotowania: Poprawa efektywności energetycznej. Dopłaty do kredytów na domy energooszczędne. Program NFOŚiGW zachęca do przystosowania projektu domu do standardu...

Co to jest dom pasywny? Izolacja styropianem grafitowym

Dom pasywny to budynek nowej generacji. Jest to dom wyróżniający się bardzo dobrymi parametrami izolacyjnymi przegród zewnętrznych oraz energooszczędny w trakcie jego eksploatacji. Przy jego projektowaniu zastosowano szereg rozwiązań mających na celu zminimalizowanie...

Ulga termomodernizacyjna w 2023 (PIT za rok 2022)

Ulga termomodernizacyjna to odliczenie od dochodu wydatków poniesionych na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym. Może to być zakup styropianu do ocieplenia ścian budynku, balkonów, piwnic, podłóg oraz zakup kotłów C.O.,...

Ocieplanie domu zimą. Czy ocieplać dom przed zimą?

Podstawowa reguła, która dotyczy ocieplania domu zimą jest bardzo prosta - najlepiej poczekać z ociepleniem do wiosny. W tym czasie warunki pogodowe są sprzyjające - chodzi szczególnie o dodatnią temperaturę i niską wilgotność.Przy dobrej pogodzie sezon budowlany...