Na jakie parametry styropianu należy zwrócić uwagę?

Definicje i parametry

Oznaczenia i właściwości styropianu

Właściwości styropianu, jako materiału do izolacji cieplnej budynków, są określone przez normę PN EN 13163:2013-05 – wskazującą zasady klasyfikacji, właściwości i metody badań. Norma ta określa również sposób znakowania płyt styropianowych. Oprócz nazwy, która nie jest w żaden sposób normowana, wyrób musi być oznakowany m.in. współczynnikiem przewodzenia ciepła, tzw. lambdą deklarowaną (λD) – jest to jeden z najważniejszych parametrów styropianu. Istotna jest także grubość styropianu, ponieważ decyduje ona o poziomie oporu cieplnego R jaki tworzy ta warstwa przegrody. Im większa grubość styropianu tym lepsza izolacja!

parametry styropianu lambda

Normy na wyroby do izolacji cieplnej podają jedynie zasady przypisywania wyrobów do określonych poziomów lub klas z uwagi na poszczególne właściwości. Nie precyzują wymagań w odniesieniu do przewidywanych zastosowań. Producenci muszą deklarować zakres zastosowania dla swoich wyrobów i odpowiednio je oznaczać i podawać wartości parametrów istotnych w danym zastosowaniu. Umieszczają je w kodzie wyrobu umieszczonym w widocznym miejscu na opakowaniu produktu.

Współczynnik przenikania ciepła lambda

Współczynnik przewodzenia ciepła, czyli lambda , która mieści się w przedziale od 0.030 do 0.045 W/(m*K) określa zdolność styropianu do przewodzenia ciepła. Ma on istotne znaczenie dla wszystkich rodzajów styropianu, zarówno do izolacji ścian fasadowych jak i izolacji podłóg czy ścian fundamentów. W tych samych warunkach więcej ciepła przepłynie przez styropian o większym współczynniku przewodności cieplnej. Dlatego styropian o niskiej lambdzie i stosunkowo niedużej grubości może lepiej izolować budynek niż grubszy styropian o wyższej lambdzie. W miarę możliwości należy wybierać styropian o jak najniższej wartości lambda. Najniższą wartość lambda będzie miał styropian z domieszką grafitu i o dużej gęstości. Ale nie zawsze materiał o niższej lambdzie będzie lepszy. Istotne są bowiem jeszcze inne jego parametry (wytrzymałość na rozciąganie, zginanie czy nasiąkliwość).

Pozostałe najistotniejsze parametry styropianu

Płyty do ocieplenia ścian od zewnątrz muszą mieć przebadaną wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do powierzchni czołowych TR. Płyty nie powinny mieć mniejszej wartości TR niż 80 kPa, najbardziej optymalna i zalecana wartość to 100 kPa.

Kolejnym parametrem charakteryzującym styropian jest naprężenie ściskające przy 10-procentowym odkształceniu względnym CS. Jest to stosunek siły ściskającej do powierzchni płyty styropianowej przy 10-procentowym odkształceniu. Symbol 10 oznacza 10-procentowe odkształcenie, natomiast pozostałe liczby podają minimalną wartość naprężenia ściskającego wyrażonego w kPa. Zatem wybierajmy styropian o wysokiej wartość CS co gwarantuje wysoką odporności na ściskanie.

Tam gdzie ocieplenie jest obciążane, a więc w płycie fundamentowej, podłodze oraz na dachu płaskim istotne znaczenie ma parametr BS czyli wytrzymałość na zginanie. W zakresie wytrzymałości na zginanie część liczbowa w oznaczeniu przedstawia minimalną wartość obciążenia zginającego w kPa.

Przy doborze styropianu nie kierujmy się tylko ceną, ale bierzmy pod uwagę także jego gęstość. Waga styropianu może świadczyć o jego jakości i spełnieniu wszystkich wymaganych dla niego parametrów. Nie wszyscy producenci styropianu podają jego wagę wyjątkiem jest producent Austrotherm, którego produkty mają oznaczenia wagowe na foliach produktów.