Co to jest polistyren ekstrudowany XPS?

Definicje i parametry

Polistyren ekstrudowany XPS jest materiałem izolującym powstałym ze spienionego polistyrenu. XPS jest jednorodnym materiałem budowlanym o gładkiej powierzchni i strukturze składającej się z małych zamkniętych komórek. Brak osłabień pomiędzy poszczególnymi komórkami powoduje większą wytrzymałość mechaniczną i podniesienie parametrów izolacyjności termicznej, dzięki temu XPS jest twardszy i mniej nasiąkliwy od tradycyjnego styropianu.

polistyren ekstrudowany XPS

Zaletą polistyrenu ekstrudowanego jest gładka powierzchnia oraz łatwość montażu płyt XPS. Ponadto jest produktem samogasnącym, a przy tym poddawany jest pełnemu recyklingowi, co wpływa na ochronę środowiska naturalnego. Dzięki temu produkty z pianki polistyrenowej XPS najczęściej wykorzystywane są jako termoizolacja:

 • obwodowa ścian i podłóg, także na gruncie,
 • ław fundamentowych oraz ścian piwnic od strony zewnętrznej,
 • muru warstwowego,
 • mostków termicznych,
 • ścianek działowych,
 • dachu stromego i dachu o odwróconym układzie warstw,
 • ciągów komunikacyjnych,
 • parkingów i parkingów dachowych o dużym obciążeniu mechanicznym.

Na rynku najpopularniejszymi produktami z polistyrenu ekstrudowanego jest Synthos XPS firmy Synthos, Austrotherm XPS TOP oraz Styrodur firmy BASF. Produkty tych trzech producentów wytwarzane są w podobnej technologii, to jednak różnią się kolorami. Synthos XPS jest koloru białego, Austrotherm XPS TOP koloru różowego, natomiast Styrodur koloru zielonego.

styrodur xps basf

Mimo iż proces wytwarzania XPS sięga lat 60 ubiegłego wieku, to w dalszym ciągu trwają prace nad doskonaleniem jakości tego produktu. Wynikiem intensywnych badań nad XPS było np.: stworzenie przez firmę Synthos nowego produktu o nazwie handlowej Synthos XPS PRIME. Jest to produkt o podwyższonych parametrach termoizolacyjnych koloru srebrnego. Obniżona wartość λ lambda pozwala zmniejszyć straty energetyczne oraz zużycie materiału izolacyjnego w poszczególnych zastosowaniach. Synthos XPS PRIME jest produktem ekologicznym, do produkcji którego nie stosuje się szkodliwych freonów, a proces spieniania płyt oparty jest na bazie dwutlenku węgla pozyskiwanego z powietrza. Wszystko to sprawia, że firma Synthos szczególnie dba o środowisko naturalne we wszystkich swoich działaniach produkcyjnych podnosząc standardy na rynku materiałów do izolacji cieplnej.

styrodur xps austrotherm

ZaletyXPS:

 • szybki montaż płyt,
 • zabezpieczenie izolacji przeciwwodnej przed uszkodzeniami,
 • utrzymanie ciężaru pokrycia całego dachu.

Polistyren ekstrudowany Synthos XPS

Płyty Synthos XPS dzięki swojej specyficznej budowie wewnętrznej charakteryzują się wysoką wytrzymałością na ściskanie, szczególnie nadając się do izolacji termicznej podłóg, dachów i fundamentów. Firma w swojej ofercie ma cztery grupy płyt XPS o nazwie:

 • XPS 25
 • XPS 30
 • XPS 50
 • XPS 70
styrodur xps synthos

Do izolacji podłóg poddanych dużym obciążeniom, takich jak garaże dla ciężkiego sprzętu, magazyny itd. zaleca się stosowanie płyt 50 i 70. Doskonała wytrzymałość mechaniczna, odporność na zamarzanie i odmarzanie oraz znikoma nasiąkliwość, powodują, iż znajdują one zastosowanie również przy budowie dróg, mostów, szlaków kolejowych i lotnisk. Ponadto izolacja obwodowa wykorzystująca XPS izoluje termicznie budynek od zewnątrz, bezpośrednio pod poziomem gruntu oraz dodatkowo zabezpiecza warstwę izolacji przeciwwodnej przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Skuteczne zaizolowanie budynku (wieńce, cokoły, elementy betonowe muru, naroża, połączenia ścian) wymaga stosowania płyt 30-IR ze specjalnie kształtowaną i wytłaczaną powierzchnią pozwalającą uzyskać większą przyczepność. Znakomite parametry termoizolacyjne umożliwiają stosowanie płyt Synthos XPS także do izolacji dachów stromych oraz izolacja dachów o odwróconym układzie warstw, w których izolacja termiczna znajduje się na warstwie uszczelniającej.

Lp. Właściwości [jednostka] Synthos XPS 25 Synthos XPS 30 Synthos XPS 50 Synthos XPS 70
1 zakończenie krawędzi proste proste, na zakładkę, pióro-wpust proste, na zakładkę, pióro-wpust proste, na zakładkę, pióro-wpust
2 powierzchnia gładka(I) lub karbowana(IR) gładka (I, L, N) lub karbowana (IR) gładka gładka
3 gęstość 32 - 42 kg/m³ 30 - 39 kg/m³ 33 - 42 kg/m³ 35 - 47 kg/m³
4 format* 125 cm x 60 cm 125 cm x 60 cm 125 cm x 60 cm 125 cm x 60 cm
5 reakcja na ogień [Euro klasa] E E E E
6 współczynnik przewodzenia ciepła λ 0,035 W/mK 0,032 W/mK 0,033 W/mK 0,033 W/mK
7 opór cieplny Rd 0,50 m²K/W 1,15 m²K/W 1,15 m²K/W 1,15 m²K/W
8 naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu ≥ 250 kPa ≥ 300 kPa ≥ 500 kPa ≥ 700 kPa
9 nasiąkliwość wodą przy długotrwałym zanurzeniu Wlt [%] ≤ 0,70 ≤ 0,35 ≤ 0,30 ≤ 0,30
10 grubość płyty d [mm] 2 cm 3 cm, 4 cm, 5 cm, 6 cm, 8 cm, 10 cm, 12 cm 4 cm, 5 cm, 6 cm, 8 cm, 10 cm 4 cm, 5 cm, 6 cm, 8 cm, 10 cm

Legenda:

 • I – proste
 • L – na zakładkę
 • N – pióro-wpust
 • zamówienia specjalne realizowane są max. do wymiaru 300 cm x 60 cm
 • tabela zawiera średnie wartości osiągane dla płyt o grubości 40 mm przy temperaturze 10 °C
Lp. Zastosowanie Synthos
XPS 25
Synthos
XPS 30
Synthos
XPS 50
Synthos
XPS 70
1 izolacja obwodowa ścian i podłóg x x x x
2 podłogi x x x x
3 ławy fundamentowe x x x
4 mostki termiczne x x x x
5 cokoły x x
6 konstrukcje ścianek działowych x
7 dachy odwrócone x x x
8 dachy strome x
9 ciągi komunikacyjne, parkingi x x x
10 ościeże okienne i otwory drzwiowe x x
11 wieńce żelbetowe i inne elementy z litego betonu x