Ocieplanie domu zimą. Czy ocieplać dom przed zimą?

Wykonawstwo i montaż

Podstawowa reguła, która dotyczy ocieplania domu zimą

Podstawowa reguła, która dotyczy ocieplania domu zimą jest bardzo prosta – najlepiej poczekać z ociepleniem do wiosny. W tym czasie warunki pogodowe są sprzyjające – chodzi szczególnie o dodatnią temperaturę i niską wilgotność.

Czy ocieplać dom przed zimą?

Przy dobrej pogodzie sezon budowlany zwykle trwa dłużej. Przeważnie nagłe nadejście zimy wymaga przerwania prac ociepleniowych wtedy najlepiej zabezpieczyć dotychczas wykonane warstwy systemu ocieplenia i poczekać do wiosny. Co jednak gdy w wyjątkowych sytuacjach chcemy doprowadzić prace ociepleniowe do końca? Istnieje taka możliwość, nie zapominajmy jednak o związanych z tym ograniczeniach. Spadek temperatury poniżej zera w nocy, może spowodować nieodwracalne zmiany w strukturze nałożonych materiałów doprowadzając nawet do ich trwałego uszkodzenia. Dzieje się tak dlatego, że produkty stosowane przy ociepleniu wymagają zazwyczaj wody, która w temperaturze ujemnej najprawdopodobniej zamarznie. Dostępne są na rynku tzw. „systemy zimowe” lub „zimowe” dodatki, które należy traktować raczej jako rozwiązanie awaryjne, umożliwiające dokończenie rozpoczętych prac na określonym fragmencie elewacji w przypadku gwałtownego spadku temperatur.

Do jakiej temperatury można ocieplać dom?

Często inwestorzy zadają sobie pytanie: „Czy można ocieplać dom np. w listopadzie?”. Należy pamiętać ,że optymalna temperatura do prowadzenia prac ociepleniowych na zewnątrz wynosi od 5-25 stopni Celsjusza.

Czy można ocieplać dom np. w listopadzie

W listopadzie, szczególnie na początku temperatura jest jeszcze optymalna do prac ociepleniowych. Dopiero pod koniec listopada temperatura spada przeważnie do dolnej dopuszczalnej granicy – optymalnej dla prowadzenia prac przy ocieplaniu budynku styropianem.

Klej do siatki stosowany w zimie

Gotowe tzw. „zimowe” systemy ociepleń oraz różnego rodzaju dodatki mrozowe stosowane bezpośrednio do produktów, chociaż przeznaczone do stosowania przy obniżonych temperaturach nie powinny być jednak stosowane w czasie mrozów. Zasadniczo wymaga się dla nich temperatury otoczenia i podłoża powyżej 0 stopni Celsjusza, zarówno podczas aplikacji jak i wstępnego wiązania materiału. Produkty, które można stosować w zimie wymagają zachowania min. 6-8 godzinnego okresu wiązania w temperaturach dodatnich, po nocnym spadku temperatur proces utwardzania np. kleju do styropianu będzie postępował następnego dnia. W sytuacji gdy mamy do czynienia z bardzo dużą wilgotnością powietrza np. mgły lub opady deszczu proces utwardzania materiału może się dodatkowo wydłużyć powodując dalsze utrudnienia. Kleje zimowe w swojej ofercie posiada producent Termo Organika, w okresie jesienno – zimowym można zakupić taki klej u tego producenta. Przeważnie cena jest wyższa od standardowego kleju o kilka złotych na worku 25 kg.

Tynkowanie i malowanie elewacji budynku zimą

Prace tynkarskie i malarskie są teoretycznie możliwe późną jesienią i zimą jednak podobnie jak w przypadku klejenia styropianu i zatapiania siatką nie należy tych prac wykonywać podczas mrozów. Podczas robót należy używać osłon w postaci rozpiętych na rusztowaniach siatek lub ustawionych namiotów co zabezpieczy tynk lub powłokę malarską w przypadku nagłego załamania pogody.

Negatywne skutki, które mogą występować podczas prac ociepleniowych zimą

  • odspojenie się klejów do mocowania izolacji termicznej od podłoża,
  • odspojenie się warstwy zbrojonej z kleju od płyt izolacji termicznej,
  • odspojenie się preparatów gruntujących i tynków od warstwy zbrojonej,
  • złuszczenie powłok malarskich,
  • występowanie rys na elewacji,
  • występowanie przebarwień na elewacji budynku,
  • obniżenie zakładanych parametrów technicznych.

W warunkach ujemnych temperatur nie powinno się ocieplać budynków. Przy temperaturach dodatnich bliskich zeru jest to technicznie możliwe, jednak wymaga stosowania specjalnych produktów, przeważnie droższych od standardowych.