Styropapa – płyta warstwowa BITERM Swisspor

Wykonawstwo i montaż

Styropian połączony z papą

Styropapa BITERM firmy Swisspor to styropian połączony z papą asfaltową na welonie szklanym, która zapewnia szczelność izolacji dachu i chroni styropian przed uszkodzeniami. Laminacja papą może być jednostronna lub dwustronna.

Rdzeń styropapy stanowi twardy styropian dachowy/podłogowy:

 • Biały styropian Eps 038 max dach podłoga lambda 0,038 W/m*K
 • Biały styropian Eps 100-036 podłoga dach lambda 0,036 W/m*K
 • Grafitowy styropian Eps 100 lambda 0,030 W/m*K
 • Grafitowy styropian Eps 031 lambda max podłoga 0,031 W/m*K
biterm spadek dachowy

Wymiary styropapy swisspor BITERM – podstawową jednostką miary styropapy jest 1m2 czyli otrzymujecie państwo płytę o wymiarach 1m x 1m. Dostępne grubości styropapy BITERM: od 4 cm do 30 cm. Krawędzie płyty są proste. Na życzenie klienta dostępne są inne wymiary i inne zakończenia płyt np: frezowane na zakładkę oraz inne wkładki papy asfaltowej (inne niż welon szklany).
Do ocieplenia dachu płaskiego można zastosować płyty spadkowe oklejone papą, co ułatwia odprowadzenie wody z dachu w kierunku rynien. Ścięte pod odpowiednim kątem płyty styropianu tworzą spadek kierując wodę opadową do wpustów dachowych. Na podstawie przesłanego do nas projektu dachu otrzymacie państwo wycenę spadków dachowych wraz ze styropianem lub styropapą.

Zastosowanie styropapy:

 • Izolacja dachu betonowego,
 • Izolacja dachu drewnianego,
 • Izolacja dachu z blachy trapezowej,
 • Izolacja cieplna dachu,
 • Izolacja cieplna fundamentów,
 • Izolacja piwnic,
 • Ocieplenie stropu.
 • Izolacja cieplna dachów płaskich i ukośnych o nachyleniu nie przekraczającym 20°.

Montaż styropapy BITERM Swisspor

Przed przystąpieniem do prac termoizolacyjnych należy ocenić stan techniczny podłoża. Powinno ono być przede wszystkim odpowiednio nośne, stabilne, równe, suche, pozbawione elementów zmniejszających przyczepność, to znaczy kurzu, oleju szalunkowego, wykwitów, powłok antyadhezyjnych, oraz wolne od agresji biologicznej i chemicznej.
Bardzo ważne jest gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi np. Swisspor PRIMER. Przed przystąpieniem do kolejnego etapu prac należy pozostawić grunt do wyschnięcia. Czas schnięcia środka gruntującego to około 3 godzin. W przypadku termomodernizacji bardzo istotna jest właściwa ocena już istniejącego pokrycia stanowiącego podłoże dla nowych warstw. Po dokonaniu oględzin dachu należy podjąć decyzję, czy stare pokrycie usuwamy, czy poddajemy renowacji. W przypadku usuwania, zrywamy wszystkie warstwy aż do konstrukcji nośnej i postępujemy we wszystkich pracach tak jak dla nowych podłoży. Pozostawione stare pokrycie należy oczyścić (z piasku, tłustych plam i innych zanieczyszczeń). Występujące na podłożu wybrzuszenia (pęcherze), odspojenia, fałdy, zgrubienia należy naciąć w razie konieczności, wysuszyć i podkleić (klejem lub poprzez podklejenie paskiem z papy asfaltowej).

W przypadku stwierdzenia wilgoci pod starym pokryciem należy je podziurawić poprzez nawiercenie lub nacięcie aż do zawilgoconej warstwy. Zaleca się wykonanie około 10 otworów na 1 m2 dachu. W przypadku klejenia płyt BITERM® należy zagruntować podłoże np. swisspor PRIMER, przy mocowaniu mechanicznym gruntowanie pomijamy. Podczas renowacji starych, zawilgoconych pokryć należy pamiętać o zastosowaniu kominków wentylacyjnych w ilości około 1 szt. na 40‐60 m2.

Paroizolacja:

Na prawidłowo przygotowanym podłożu zgrzewamy papę jako paroizolację. UWAGA : W przypadku remontu pokrycia dachowego paroizolację pomijamy.

Mocowanie styropapy za pomocą kleju:

Klejenie płyt BITERM klejami bitumicznymi trwale plastycznymi np. Swisspor BITERM STICK. Klej nanosimy na podłoże lub bezpośrednio na płyty zgodnie z zaleceniami producenta kleju lub w strefie wewnętrznej 2 pasy szerokości 40‐50 mm/m2, w strefie brzegowej 3 pasy szerokości 40‐50 mm/m2, a w strefie narożnej 4 pasy szerokości 40‐50 mm/m2.

Przy układaniu płyt należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe dopasowanie i dociśnięcie płyt. Należy również pamiętać o układaniu płyt na tzw. mijankę.

UWAGA: Zakłady można podkleić lub pozostawić do samoczynnego zwulkanizowania się pod wpływem grzania papy podkładowej. Zgrzewanie zakładów może doprowadzić do wytopienia termoizolacji.

Przy grzaniu pap do BITERMU należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowy sposób kierowania bezpośredniego płomienia. Strumień płomienia kierujemy na rolkę przygrzewanej papy, wytapiając bitum. Kierowanie bezpośredniego strumienia ognia na papę stanowiącą laminat grozi przepaleniem zarówno papy stanowiącej laminat, jak i styropianowego rdzenia.

Do klejenia płyt do blachy trapezowej zaleca się stosowanie kleju poliuretanowego wolno- lub szybkoschnącego (użycie zgodnie z informacją podaną przez producenta). W strefie narożnej i brzegowej zaleca się dodatkowe mocowanie teleskopowymi łącznikami mechanicznymi ze względu na możliwość poderwania płyt przez wiatr.

Montaż za pomocą teleskopowych łączników mechanicznych:

Metoda mechaniczna polega na użyciu odpowiedniej ilości łączników teleskopowych i ich rodzaju (dokumentacja techniczna). Uzależnione jest to od kilku czynników, m.in. wysokości budynku, powierzchni dachu, strefy klimatycznej, w której znajduje się obiekt, oraz rodzaju podłoża nośnego.
W przypadku podłoża drewnianego lub z blachy trapezowej należy zastosować łączniki składające się z teleskopu i wkrętu z wiertłem. Dla podłoża betonowego należy stosować łączniki składające się z teleskopu, wkrętu i kołka rozporowego. Orientacyjny rozkład łączników mechanicznych na płytach BITERM® w strefie wewnętrznej 3 sztuki, w strefie brzegowej 6 sztuk, w strefie narożnej 9 sztuk.

Transport i przechowywanie styropapy

Transport i przechowywanie: Warstwowe płyty izolacyjne BITERM z rdzeniem ze styropianu są dostarczane do klienta z etykietą producenta umożliwiającą identyfikację wyrobu i zawierającą informacje wymagane przez przepisy. Należy je przechowywać i transportować w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniem.