Ocieplenie fundamentów styropianem wodoodpornym i styrodurem

Wykonawstwo i montaż

Czy trzeba izolować fundamenty?

Ocieplenie fundamentu jest niezbędne, jeśli zależy nam na niskich kosztach ekspoatacyjnych. Z ocieplenia ścian fundamentowych można zrezygnować jedynie wtedy, gdy zostaną one zbudowane z materiału, który sam w sobie jest dobrym izolatorem cieplnym (np. bloczków keramzytobetonowych). Jeśli fundament jest nieocieplony ciepło z wnętrza jest wprawdzie zatrzymywane przez izolację na ścianach zewnętrznych oraz pod podłogą na gruncie, jednak migruje wzdłuż konstrukcji ściany, a następnie przez mur fundamentowy i ucieka do gruntu. Prawidłowe ocieplenie fundamentu łączące się z ociepleniem ściany skutecznie przeciwdziała tej ucieczce ciepła. Izolacja fundamentu jest najskutecznniejsza, jeśli tworzy ciągłą warstwę na ścianie fundamentowej oraz opartej na niej ścianie zewnętrznej.

Zwykły styropian na fundamenty?

Najlepiej, jeśli ściana fundamentowa jest izolowana po stronie zewnętrznej  (warstwą polistyrenu ekstrudowanego styroduru XPS lub twardego styropianu o obniżonej nasiąkliwości), a jej izolacja łączy się z izolacją ściany. Standardowy “zwykły styropian” nie powinien być stosowany do ocieplenia fundamentu.

Izolacja przeciwwilgociowa i termiczna fundamentów wykonanych przy użyciu specjalistycznego styropianu na fundamenty jest lepszym rozwiązaniem, niż stosowanie standardowych płyt styropianowych, a przy tym tańszym, niż stosowanie polistyrenu ekstrudowanego XPS – styroduru np. firmy BASF.

Jak głęboko ocieplać fundamenty?

Izolacja cieplna powinna sięgać na minimum 50 cm poniżej poziomu gruntu, aby ściany nie przemarzały poniżej poziomu izolacji. W praktyce izolacja cieplna jest stosowana przeważnie na ok. 1 metr głębokości poniżej poziomu podłogi parteru.

Jaki styropian na fundamenty EPS czy XPS ?

Ocieplenie stykające się z gruntem  jest narażone na uszkodzenia wynikające z naporu ziemi, wilgoć, a także zniszczenie przez gryzonie oraz korzenie roślin – dlatego powinno być wytrzymałe. Najpopularniejszym materiałem do izolowania części podziemnych budynku jest styropian np. Swisspor EPS 031 HYDRO LAMBDA. W przypadku gruntów zawilgoconych i nieprzepuszczalnych zaleca się bardziej odporny polistyren ekstrudowany XPS np. Swisspor XPS 300.

Na polskim rynku istnieje wiele materiałów do izolacji przeciwwilgociowej i ocieplenia fundamentów. Najwięksi producenci styropianu poszerzyli swoją ofertę o płyty o właściwościach hydrofobowych tzw. styropian wodoodporny.

Między innymi firma Austrotherm jest producentem najwyższej jakości materiałów termoizolacyjnych w tym styropianu wodoodpornego na fundament EPS 035 EXPERT oraz polistyrenu ekstrudowanego XPS TOP 30.

Płyty ze styropianu Austrotherm EPS 035 EXPERT zaleca się stosować w budownictwie do izolacji cieplnej ścian fundamentów i ścian piwnic, z izolacją przeciwwodną, silnie obciążonych, gdzie nie występuje parcie hydrostatyczne na powierzchnię płyty oraz do izolacji elementów przyziemia budynków, cokołów.
Płyty z polistyrenu ekstrudowanego XPS TOP przeznaczone są do specjalnych zastosowań termoizolacyjnych. Spełniają wszystkie wymagania stawiane izolacji termicznej, stosowanej w ekstremalnych warunkach pracy, pod różnymi obciążeniami.

Izolacja obwodowa ścian fundamentów

Przez określenie izolacja obwodowa rozumie się warstwę izolacji cieplnej położoną na zewnątrz podziemnych elementów konstrukcyjnych budynku: ściany lub płyty fundamentowej oraz podłogi na gruncie. Płyty izolacyjne, które mają bezpośredni kontakt z jednej strony z gruntem, a z drugiej strony z fundamentowym elementem ściennym lub płytowym, są poddane rożnym obciążeniom, pochodzącym od parcia gruntu, wody opadowej, zmiennych poziomów wód gruntowych czy innych obciążeń dynamicznych.

Izolacja obwodowa ścian fundamentów jest najczęściej stosowaną technologią zaizolowania tej części budynku. Jest to zewnętrzna, ciągła i pozbawiona mostków termicznych izolacja przegród stykających się z gruntem. Myśląc o kompleksowej izolacji obiektu nie można zapominać o izolacji ścian piwnic fundamentu. Straty ciepła przez te przegrody to nawet 5-10 %, w związku z tym prawidłowe zaizolowanie tej przegrody jest bardzo istotne z punktu widzenia całej izolacyjności termicznej budynku. Układ warstw w tej technologii przewiduje ułożenie izolacji termicznej po zewnętrznej stronie ściany fundamentowej, powodując ograniczenie wpływu ujemnych temperatur na konstrukcję fundamentu.

izolacja obwodowa ścian XPS EPS

Wykonanie izolacji obwodowej fundamentu

Przed przystąpieniem do prac związanych z wykonaniem izolacji obwodowej fundamentów należy odpowiednio przygotować powierzchnię ścian fundamentowych. Jakość podłoża w dużej mierze zależy od rodzaju przewidzianej hydroizolacji. Jednak zasadniczo należy zawsze usunąć wszelkie zanieczyszczenia t.j. tłuste plamy, pozostałości po zaprawach i klejach lub ewentualne nierówności pozostałe po szalunku, które mogą później osłabić warstwę hydroizolacji. W zależności od rodzaju gruntu (grunt przepuszczalny np. piaski, żwiry lub grunt nieprzepuszczalny dla wody np. gliny zwałowe lub twardoplastyczne, iły, mułki) oraz normalnego poziomu wód gruntowych należy przewidzieć ewentualny system odwadniający, wzmacniający trwałość zaizolowanej przegrody i utrzymujący niezmienne właściwości termoizolacyjne płyt, dlatego też stosowane materiały izolacyjne muszą cechować się wysoką wytrzymałością na ściskanie i małą wrażliwością na wilgoć.

Aby uniknąć niepotrzebnych naprężeń mających wpływ na trwałość hydroizolacji w miejscu połączenia ławy fundamentowej ze ścianą, musimy wykonać tzw. “odsadzkę” z zaprawy betonowej, wykorzystując do tego standardowe narzędzia murarskie, tworząc klin pomiędzy płaszczyzną ławy i ściany fundamentu. Po wyschnięciu zaprawy, kiedy odsadzka stała się już trwałym elementem fundamentu przystępujemy do realizacji kolejnego etapu izolacji obwodowej, czyli wykonania hydroizolacji.

Przed przystąpieniem do nakładania właściwej hydroizolacji należy zgodnie z zaleceniami jej producenta zagruntować powierzchnię ścian fundamentowych. Następnie nakładamy masę hydroizolacyjną bez zawartości rozpuszczalników, które mogłyby uplastycznić kolejne warstwy przewidziane przy realizacji izolacji obwodowej. Zaletą mas hydroizolacyjnych jest elastyczność i prostota nanoszenia.

Izolacja fundamentów polistyrenem ekstrudowanym Austrotherm XPS TOP 30

Po całkowitym przeschnięciu masy można przystąpić do prac związanych z izolacją termiczną z zastosowaniem np. Austrotherm XPS TOP 30. Płyty z polistyrenu ekstrudowanego XPS TOP 30 mogą być mocowane zarówno poziomo, jak i pionowo, dlatego w zależności od wysokości ścian fundamentowych, jak i planowanego poziomu zakończenia, należy wybrać optymalne rozwiązanie, aby uniknąć dużej ilości odpadów. Polistyren XPS TOP 30 firmy Austrotherm charakteryzuje się praktycznie minimalną nasiąkliwością oraz bardzo dużą wytrzymałością na ściskanie.

Montaż XPS rozpoczyna się od docięcia płyt na obmierzoną długość. Swobodne i łatwe cięcie płyt odbywa się z pomocą standardowych narzędzi budowlanych (piła, nóż). Przy obróbce płyt XPS nie jest wymagane stosowanie środków ochrony osobistej typu: rękawice, czy maska. Aby uniemożliwić podnoszenie się płyt XPS pod wpływem parcia gruntu w miejscu jej kontaktu z “odsadzką”, płyty XPS należy odpowiednio dociąć (ściąć na rogu).

Kolejnym etapem prac związanych z wykonaniem izolacji obwodowej jest przyklejenie płyt XPS TOP 30 Austrotherm. Do tego celu można stosować kleje bitumiczne lub poliuretanowe do styropianu (aplikowane za pomocą pistoletu). Przyklejenie płyt ma na celu uniemożliwienie przemieszczania się ich do momentu zasypania ich ziemią. Po zasypaniu parcie gruntu dociśnie płyty XPS do powierzchni ściany fundamentu. W tej części ścian fundamentu, która znajduje się poniżej poziomu gruntu nie należy stosować mocowania mechanicznego, ponieważ następuje uszkodzenie powłoki hydroizolacyjnej.

izolacja fundamentu xps Austrotherm

Po naniesieniu kleju na płytę XPS TOP 30 należy ją docisnąć do powierzchni ściany. Dociskając starannie płyty wzajemnie do siebie unikamy powstania mostków termicznych na łączeniach. Szczególną uwagę zwrócić należy na dokładne dopasowanie płyt XPS w narożnikach budynku. Aby dodatkowo ograniczyć wpływ niskich temperatur na ławę fundamentową wykorzystać można odcięte płyty XPS do izolacji poziomej tej części fundamentu. Po zasypaniu ścian fundamentowych gruntem płyty XPS TOP 30 Austrotherm spełniają rolę, nie tylko termoizolacji, ale także ochronę dla hydroizolacji przed uszkodzeniami mechanicznymi. Istotne jest by izolacja ścian fundamentów z XPS miała ciągłość w postaci izolacji termicznej ścian zewnętrznych powyżej poziomu gruntu. Płyty nad powierzchnią gruntu zaciąga się siatką i klejem, a ich nadmiar wystający ponad ławę fundamentową można odciąć, a powierzchnię zeszlifować.

Styropian Swisspor – producent, produkty, fabryki w Polsce

Producent styropianu Swisspor z siedzibą główną w Chrzanowie 32-500 to jeden z szybciej rozwijających się producentów styropianu na rynku. Firma Swisspor działa w Polsce od 1999 roku jako część szwajcarskiego koncernu Swisspor Holding i od ponad 20 lat zajmuje się...

Ocieplenie płyty fundamentowej styrodurem XPS

Zamiast na ławach i ścianach fundamentowych, domy można posadowić na żelbetowych płytach fundamentowych . Ze względu na swoją konstrukcję nieznacznie obciążają podłoże (nawet 5-krotnie mniej niż fundamenty tradycyjne). Dlatego wykonuje się je pod całym budynkiem...

Ocieplenie stropodachu styropianem i styrodurem XPS

Zgodnie z obowiązującymi przepisami od 2021 roku, współczynnik przenikania ciepła U dachu powinien być mniejszy niż 0,20 W/(m2K). Oznacza to, że warstwa ocieplenia powinna mieć grubość nie mniejszą niż ok. 20 cm (zależnie od współczynnika przewodzenia ciepła lambda...

Styropian Austrotherm – producent, produkty, fabryki w Polsce

Producent styropianu Austrotherm to jeden z bardziej znanych i cenionych producentów termoizolacji w naszym kraju. Firma Austrotherm powstała w 1993 roku jako część austriackiego koncernu SiH i od 30 lat zajmuje się sprzedażą najwyższej jakości materiałów...

Kołkowanie styropianu, kiedy kołkować styropian?

Większość ścian ociepla się od zewnątrz styropianem i wykańcza tynkiem cienkowarstwowym. Ocieplenie trzeba przymocować do podłoża. Można to zrobić na kilka sposobów. Jeżeli trzeba zwiększyć trwałość mocowania ocieplenia, płyty dodatkowo przytwierdza się do ściany...

Termomodernizacja budynku – nowe ocieplenie na starym domu

Standardy ocieplenia, które obowiązywały pod koniec XX wieku znacząco różniły się od obowiązujących obecnie. Stosowana grubość płyt była za mała, by w sposób skuteczny zapobiegać ucieczce ciepła z budynku. Systemy ociepleń stosowane w latach 80-tych XX wieku, często...

Dopłaty NFOŚiGW do domów pasywnych i energooszczędnych

Wzrost świadomości ekologicznej wśród architektów oraz coraz częściej wśród inwestorów skłoniły rząd do przygotowania: Poprawa efektywności energetycznej. Dopłaty do kredytów na domy energooszczędne. Program NFOŚiGW zachęca do przystosowania projektu domu do standardu...

Co to jest dom pasywny? Izolacja styropianem grafitowym

Dom pasywny to budynek nowej generacji. Jest to dom wyróżniający się bardzo dobrymi parametrami izolacyjnymi przegród zewnętrznych oraz energooszczędny w trakcie jego eksploatacji. Przy jego projektowaniu zastosowano szereg rozwiązań mających na celu zminimalizowanie...

Ulga termomodernizacyjna w 2023 (PIT za rok 2022)

Ulga termomodernizacyjna to odliczenie od dochodu wydatków poniesionych na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym. Może to być zakup styropianu do ocieplenia ścian budynku, balkonów, piwnic, podłóg oraz zakup kotłów C.O.,...

Ocieplanie domu zimą. Czy ocieplać dom przed zimą?

Podstawowa reguła, która dotyczy ocieplania domu zimą jest bardzo prosta - najlepiej poczekać z ociepleniem do wiosny. W tym czasie warunki pogodowe są sprzyjające - chodzi szczególnie o dodatnią temperaturę i niską wilgotność.Przy dobrej pogodzie sezon budowlany...