Ocieplenie płyty fundamentowej styrodurem XPS

Wykonawstwo i montaż

Wybór płyty fundamentowej

Zamiast na ławach i ścianach fundamentowych, domy można posadowić na żelbetowych płytach fundamentowych . Ze względu na swoją konstrukcję nieznacznie obciążają podłoże (nawet 5-krotnie mniej niż fundamenty tradycyjne). Dlatego wykonuje się je pod całym budynkiem zazwyczaj wtedy, gdy warunki gruntowe są niekorzystne (wyjątkowo słabe lub nienośne grunty). Osiadanie podłoża na takich gruntach mogłoby spowodować nawet uszkodzenie konstrukcji domu.

Płyta fundamentowa to zestaw odpowiednio dobranych materiałów budowlanych układanych w warstwach, które nadają kształt odpowiedniej mieszance betonu. Najbardziej zauważalną zaletą płyty fundamentowej jest krótki czas jej wykonania ok. 6-7 dni.

Badania geologiczne działki przed budową płyty fundamentowej

Przed budową płyty fundamentowej konieczne jest wykonanie badań geologicznych działki, na której ma powstać budynek. Z tego badania dowiemy się jak głęboko stoi woda gruntowa oraz jaka jest struktura naszego gruntu. Odpowiedni projekt budowlany oraz badania gruntowe to klucz do sukcesu budowy stabilnej płyty fundamentowej. Badania geotechniczne gruntu kosztują około 1000 zł – 2000 zł brutto. Płyta fundamentowa powstaje w dość szybkim tempie. Przybliżony czas wykonania płyty fundamentowej nie powinien przekroczyć 1 tygodnia. Po upływie 14 dni od wylania płyty fundamentowej można stawiać pierwsze ściany, oczywiście za zgodą kierownika budowy.

Zalety płyty fundamentowej

Płyta fundamentowa to rodzaj fundamentu budynku oparty na zbrojonej płycie żelbetowej. Jest to alternatywa dla tradycyjnych ław i stóp fundamentowych szczególnie na działkach z wysokim poziomem wód gruntowych. Płyta fundamentowa lepiej przenosi naprężenia budynku i chroni budynek przed jego nadmiernym osiadaniem.
Płyta fundamentowa nadaje się pod budowę każdego typu budynków. Możemy wykorzystać je przy budowie domu w tradycyjnej technologii murowanej, jak i z prefabrykatów. Możliwości wykorzystania takich fundamentów są nieograniczone. W ostatnich latach płyty fundamentowe zyskują dużą popularność wśród wykonawców i inwestorów domów pasywnych i domów energooszczędnych. Płyty fundamentowe pasywne są proste i szybkie w wykonaniu, a przy tym izolują budynek przed podchodzeniem wód gruntowych na terenach podmokłych. Czas wykonania płyty fundamentowej jest krótszy o około 50% niż to ma miejsce w przypadku tradycyjnych ław fundamentowych.

Jaki XPS pod płytę fundamentową ?

Fundamenty ciągle narażone są na wilgoć oraz niskie temperatury. Z tego powodu do izolacji cieplnej fundamentów stosujemy płyty XPS 300 Swisspor lub XPS TOP 30 Austrotherm o obniżonej nasiąkliwości, które eliminują wszystkie mostki termiczne i chronią budynek przed utratą ciepła. Odpowiednia izolacja cieplna fundamentu styrodurem xps jest kluczowa dla przyjemnego komfortu użytkowania domu.

Izolacja płyty fundamentowej

Pod płyty fundamentowe nie trzeba wykopywać głębokich wykopów, jak to ma miejsce w przypadku tradycyjnych ław fundamentowych. Płytę fundamentową można posadowić płytko (około 50 cm poniżej wysokości terenu działki) przy gruntach piaszczystych, które nie są wysadzinowe. Nie ma wtedy ryzyka wypiętrzenia się tego budynku. Przy gruntach wysadzinowych takich jak glina konieczne jest wybudowanie podkładu betonowego z ostrogą zaizolowanego termicznie (połączonego monolitycznie z naszą płytą fundamentową o szerokości 20-30 cm) poniżej poziomu przemarzania gruntu w danym rejonie kraju (dla rejonu Warszawy jest to około 100 cm, a w rejonie Krakowa jest to już 120 cm i dochodzi już nawet do 140 cm w rejonie Suwałk).

Jaka grubość XPS pod płytę fundamentową ?

Standardowa grubość izolacji płyty fundamentowej wynosi 20 cm a w niektórych przypadkach aż 25cm – 30 cm. Grubość izolacji styroduru pod płytę fundamentową dobiera architekt lub projektant.

Jaki styropian pod płytę fundamentową ?

Do izolacji płyty fundamentowej od spodu stosuje się styropian parkingowy EPS 200 Swisspor lub coraz częściej najlepszy wybór styrodur XPS 300 Swisspor oraz XPS TOP 30 AUSTROTHERM, ponieważ duża gęstość tego materiału izolacyjnego z powodzeniem wystarczy na budowę tego rodzaju fundamentu.

Płyta fundamentowa ocieplenie

Pod płytę fundamentową należy zagęścić pospółkę o grubości 20 cm -30 cm. W warstwie piasku wykonuje się instalację wodno-kanalizacyjną. Wskaźnik zagęszczenia piasku powinien wynosić IS≥1,0-0,9. Odchylenie wskaźnika zagęszczenia gruntu nie powinno być większe niż 2%. W przypadku wysokiej spoistości masy gruntowej do zagęszczenia gruntu najlepiej zastosować ubijaki mechaniczne, które można wypożyczyć. Zagęszczenie gruntu stabilizuje posadowienie budynku i niweluje wszelkie nierówności pod fundamentem.

Po zagęszczeniu gruntu układamy izolację cieplną fundamentu z kilku warstw XPS 300 pod płytę fundamentową o grubości 10 cm lub 15 cm o współczynniku przewodzenia ciepła 0,035-0,036 W/mK. Styropian lub najlepiej XPS układamy na dwie lub trzy warstwy po 10 cm. Fundament dookoła ocieplamy styropianem wodoodpornym HYDRO Lambda Swisspor lub XPS 300 Swisspor o grubości 10 cm lub 15 cm. Następnie na izolację poziomą fundamentu układamy folię budowlaną polietylenową lub membranę EPDM o grubości 0,5 mm i wywijamy ją na izolację pionową fundamentu. Do klejenia folii można użyć kilku taśm budowlanych zachowując ciągłość izolacji przeciwwilgociowej. Na folii układamy zbrojenie zgodne z dokumentacja techniczną przy wykorzystaniu stalowych siatek i wieńców. Zwróćmy szczególną uwagę na zbrojenie płyty fundamentowej w miejscach, w których mają stanąć ściany nośne. Całość zalewana jest betonem klasy B25 lub B50 (W8 beton wodoodporny wylewany jest o temperaturze 14-15 °C) na wysokość 20 cm. Aby obliczyć zapotrzebowanie na beton do płyty fundamentowej musimy pomnożyć długość, szerokość i grubość warstwy betonu. Przykładowo, jeśli robimy wylewkę o rozmiarach 10m x 10m i grubości 20 cm, to musimy kupić 20 m3 (kubików betonu).

Warstwa wylewki stanowi bazę do układania styropianu EPS 100 036 lub styropianu grafitowego EPS 100 030 podłoga dach Swisspor po grubości około 20 cm od ogrzewanie podłogowe. Płyta fundamentowa może być już wyposażona w ogrzewanie podłogowe. Jednak musi to być przewidziane już na etapie tworzenia projektu budowlanego.

Ocieplenie płyty fundamentowej z boku

Fundament dookoła można obłożyć folią kubełkową ułatwiającą odprowadzanie wody z fundamentu. Folia kubełkowa dodatkowo chroni izolację fundamentu ze styropianu Swisspor HYDRO Lambda lub XPS 300 pod płytę fundamentową firmy Swisspor przed uszkodzeniem.

Ocieplenie płyty fundamentowej od góry

Do ocieplenia płyty fundamentowej od góry stosuje się styropian EPS 100 036 podłoga dach lub EPS 100 o niskiej lambdzie 0,030-0,031 o grubości 20 cm (2 warstwy x 10 cm).

Styropian pod płytę fundamentową cena

Do izolacji płyty fundamentowej styropian nie jest najlepszym wyborem. Lepszy będzie zdecydowanie XPS. Czasami bywa i tak, że cena styropianu EPS 200 jest podobna lub wyższa niż cena XPS za m3.

Dlatego też cena XPS do ocieplenia płyty fundamentowej przeważnie jest najniższa w firmie Swisspor.

Czy płyta fundamentowa jest opłacalna

Trudno porównać koszty tradycyjnych fundamentów z płytą fundamentową. W takim porównaniu musi być uwzględnionych kilka ważnych aspektów, takich jak izolacyjność termiczna fundamentów, stabilność konstrukcyjna, szybkość wykonania i oszczędność kosztów eksploatacji w przyszłości.

Utrata ciepła przez tradycyjne fundamenty jest dziś coraz mniejsza dzięki temu, że inwestorzy coraz częściej stosują izolację termiczną fundamentów i podłóg na gruncie. Płyta fundamentowa jest jednak rozwiązaniem cieplejszym i da wymierne oszczędności w rachunkach za ogrzewanie.

Płyta fundamentowa, a dom energooszczędny

Domy energooszczędne zwykle stawia się na płytach fundamentowych. Łatwiej zaizolować je tak, by wyeliminować mostki termiczne. Ale nie zawsze jest to możliwe ze względu na warunki gruntowo wodne na działce. Czasem konieczne jest posadowienie domu w sposób tradycyjny – na ławach i ścianach fundamentowych oraz podłodze na gruncie. Ważne by tak dobrać materiały i tak je ułożyć, aby izolacja termiczna była ciągła.

Styropian Swisspor – producent, produkty, fabryki w Polsce

Producent styropianu Swisspor z siedzibą główną w Chrzanowie 32-500 to jeden z szybciej rozwijających się producentów styropianu na rynku. Firma Swisspor działa w Polsce od 1999 roku jako część szwajcarskiego koncernu Swisspor Holding i od ponad 20 lat zajmuje się...

Ocieplenie stropodachu styropianem i styrodurem XPS

Zgodnie z obowiązującymi przepisami od 2021 roku, współczynnik przenikania ciepła U dachu powinien być mniejszy niż 0,20 W/(m2K). Oznacza to, że warstwa ocieplenia powinna mieć grubość nie mniejszą niż ok. 20 cm (zależnie od współczynnika przewodzenia ciepła lambda...

Styropian Austrotherm – producent, produkty, fabryki w Polsce

Producent styropianu Austrotherm to jeden z bardziej znanych i cenionych producentów termoizolacji w naszym kraju. Firma Austrotherm powstała w 1993 roku jako część austriackiego koncernu SiH i od 30 lat zajmuje się sprzedażą najwyższej jakości materiałów...

Kołkowanie styropianu, kiedy kołkować styropian?

Większość ścian ociepla się od zewnątrz styropianem i wykańcza tynkiem cienkowarstwowym. Ocieplenie trzeba przymocować do podłoża. Można to zrobić na kilka sposobów. Jeżeli trzeba zwiększyć trwałość mocowania ocieplenia, płyty dodatkowo przytwierdza się do ściany...

Termomodernizacja budynku – nowe ocieplenie na starym domu

Standardy ocieplenia, które obowiązywały pod koniec XX wieku znacząco różniły się od obowiązujących obecnie. Stosowana grubość płyt była za mała, by w sposób skuteczny zapobiegać ucieczce ciepła z budynku. Systemy ociepleń stosowane w latach 80-tych XX wieku, często...

Dopłaty NFOŚiGW do domów pasywnych i energooszczędnych

Wzrost świadomości ekologicznej wśród architektów oraz coraz częściej wśród inwestorów skłoniły rząd do przygotowania: Poprawa efektywności energetycznej. Dopłaty do kredytów na domy energooszczędne. Program NFOŚiGW zachęca do przystosowania projektu domu do standardu...

Co to jest dom pasywny? Izolacja styropianem grafitowym

Dom pasywny to budynek nowej generacji. Jest to dom wyróżniający się bardzo dobrymi parametrami izolacyjnymi przegród zewnętrznych oraz energooszczędny w trakcie jego eksploatacji. Przy jego projektowaniu zastosowano szereg rozwiązań mających na celu zminimalizowanie...

Ulga termomodernizacyjna w 2023 (PIT za rok 2022)

Ulga termomodernizacyjna to odliczenie od dochodu wydatków poniesionych na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym. Może to być zakup styropianu do ocieplenia ścian budynku, balkonów, piwnic, podłóg oraz zakup kotłów C.O.,...

Ocieplanie domu zimą. Czy ocieplać dom przed zimą?

Podstawowa reguła, która dotyczy ocieplania domu zimą jest bardzo prosta - najlepiej poczekać z ociepleniem do wiosny. W tym czasie warunki pogodowe są sprzyjające - chodzi szczególnie o dodatnią temperaturę i niską wilgotność.Przy dobrej pogodzie sezon budowlany...

Styropapa – płyta warstwowa BITERM Swisspor

Styropapa BITERM firmy Swisspor to styropian połączony z papą asfaltową na welonie szklanym, która zapewnia szczelność izolacji dachu i chroni styropian przed uszkodzeniami. Laminacja papą może być jednostronna lub dwustronna. Rdzeń styropapy stanowi twardy styropian...