Jak ocieplać ściany piwnic? Jaki styropian do ocieplenia piwnicy?

Wykonawstwo i montaż

Ściany piwnic szczególnie narażone na wilgoć

Piwnica jest najniższą, całkowicie lub częściowo, podziemną kondygnacją budynku. Z uwagi na swoje położenie ściany piwnic bardzo często narażone są na zawilgocenia (a nawet zalania wodą gruntową podczas intensywnych opadów) a także na przemarzanie. Z tego powodu ściany piwnic wymagają szczelnej izolacji cieplej oraz przeciwwilgociowej.

Tradycyjny sposób izolowania - czarna wanna

Piwnicę zabezpiecza się najczęściej przez wykonanie izolacji przeciwwilgociowej z materiałów bitumicznych (najczęściej lepiku asfaltowego i papy). Dlatego tak zaizolowana piwnica bywa nazywana “czarną wanną”. Aby rozwiązanie to było skuteczne, konieczne jest zapewnienie ciągłości izolacji.

Szczelna piwnica wykonana jako biała wanna

Zdecydowanie lepszym sposobem zapewnienia ochrony piwnicy przed wilgocią i wodą gruntową, jest wykonanie całej jej konstrukcji z betonu wodoszczelnego. Pełni ona podwójną funkcję – konstrukcyjną i izolacyjną, dlatego nie wykonuje się wtedy przeciwwodnej izolacji bitumicznej. Stąd też nazwa “biała wanna”.

Drenaż w piwnicy

Warto postarać się, o obniżenie poziomu zbierającej się przy ścianach piwnicy wody przez odprowadzenie jej w bezpieczne miejsce, z którego nie będzie ponownie nadpływała. Do tego służy drenaż opaskowy, czyli system perforowanych rur układanych wzdłuż ław fundamentowych. Rury te obtacza się obsypką filtracyjną ze żwiru i podłącza do studzienek rewizyjnych i zbiorczej.

Czy trzeba ocieplać piwnicę?

Jeśli budynek jest podpiwniczony, niezaizolowane termicznie ściany jego piwnic mogą stać się jednym dużym mostkiem termicznym.

Wymagania izolacyjności cieplnej ścian zewnętrznych piwnic (ogrzewanych i nieogrzewanych) oraz stropów na nimi oblicza się zgodnie z obowiązującymi w naszym kraju normami (“Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. Nr 75, poz. 690) z późniejszymi zmianami) i nie może być większa niż wartości U(max) określone w tabeli:

Ocieplenie piwnicy w budynku jednorodzinnym U(max)
Ściany zewnętrzne piwnic nieogrzewanych bez ograniczeń
Ściany zewnętrzne piwnic z izolacją przy temp. większej niż 16°C 0,3
Ściany zewnętrzne piwnic z izolacją przy temp. mniejszej niż 16°C 0,8
Stropy nad piwnicami nieogrzewanymi 0,45
Stropy nad piwnicami ogrzewanymi bez ograniczeń

Ocieplenia wymagają wszystkie piwnice i podziemne kondygnacje budynku, ponieważ izolacja piwnicy ze styropianu zmniejszymy koszty ogrzewania całego domu. Mimo, iż w momencie budowy nie planujecie Państwo ogrzewać piwnicy, to w przyszłości można przecież zmienić zdanie i zagospodarować ją na pomieszczenie ogrzewane. Wtedy układanie izolacji cieplnej będzie możliwe tylko od wewnątrz pomieszczenia, co ograniczy powierzchnię piwnicy. Izolacja cieplna ścian piwnicznych na całej wysokości zapobiega uciekaniu ciepła z ogrzewanej pomieszczenia do gruntu.

izolacja ścian piwnic XPS Austrotherm

Ściany piwnic bardzo często stykają się bezpośrednio z chłodnym powietrzem wyziębiającym je, dlatego wymagają izolacji takiej samej jak ściany naziemne. W ogrzewanej piwnicy izolacja ze styropianu ściany zewnętrznej powinna wynieść minimum 5 cm – 10 cm, a podłogi na gruncie od 8 cm – 10 cm. W piwnicy nieogrzewanej izolacja ze styropianu ściany zewnętrznej powinna wynieść minimum 4 cm – 8 cm, a około 5 cm wokół wewnętrznych ścian piwnicy. Część ściany zewnętrznej w strefie cokołowej (do 1 m poniżej poziomu gruntu) ocieplamy styropianem 5 cm – 8 cm.

W nowo budowanych domach izolację termiczną piwnic umieszczamy po zewnętrznej stronie ściany dwuwarstwowej lub w środku ściany trójwarstwowej.

Czym najlepiej ocieplić piwnicę?

Ściana dwuwarstwowa

Ściana dwuwarstwowa piwnicy składa się z materiału konstrukcyjnego i izolacji ze styropianu. Do ocieplania piwnicy warto wybrać materiały twarde i odporne na wilgoć, na przykład twardy styropian Swisspor EPS 100 031, lub polistyren ekstrudowany XPS. Materiały do izolacji piwnic powinny być wytrzymałe na nacisk, odporne na wilgoć i warunki atmosferyczne. Do izolacji ścian piwnic można też stosować specjalne płyty Swisspor EPS 035 150 HYDRO fundament i Swisspor EPS 031 100 HYDRO LAMBDA z rowkami drenażowymi na zewnętrznej powierzchni, które nie tylko ocieplają, lecz również ułatwiają odprowadzanie wody. Izolację ze styropianu umieszczana jest na izolacji przeciwwodnej z lepiku lub papy za pomocą wodnych emulsji bitumicznych albo klejów niezawierających rozpuszczalników. Od strony gruntu płyty styropianu lub XPS można ochronić folią kubełkową lub siatką z włókna szklanego (wtopioną w zaprawę klejową).

Ściana trójwarstwowa

Ściana trójwarstwowa piwnicy wymaga ocieplenia styropianem wodoodpornym Swisspor EPS 100 031 HYDRO LAMBDA lub polistyrenem ekstrudowanym Swisspor XPS 300 o małej nasiąkliwości. W przypadku gruntu piaszczystego, suchego wystarczy zastosować HYDRO LAMBDA 100, jeśli natomiast woda gruntowa podchodzi pod fundament lub grunt jest gliniany najlepsza będzie izolacja z XPS. Płyty styropianu na fundament są pokryte rowkami drenażowymi odprowadzającymi wodę do ułożonego wokół fundamentu drenażu opaskowego np. z keramzytu. Krawędzie płyt XPS powinny być z krawędziami na zakładkę, co gwarantuje ciągłość połączenia termoizolacji. Izolację ze styropianu umieszczana jest na izolacji przeciwwodnej z lepiku lub papy za pomocą wodnych emulsji bitumicznych albo klejów niezawierających rozpuszczalników. Od strony gruntu płyty styropianu lub XPS można ochronić folią kubełkową lub siatką z włókna szklanego (wtopioną w zaprawę klejową).

Czy ocieplać strop nad piwnicą?

Jeśli piwnica nnie będzie ogrzewana i nie zamierzamy ocieplać jej ścian, koniecznie trzeba ją oddzielić od ciepłych pomieszczeń parteru. Ciepło ucieka bowiem nie tylko do góry, ale też w dół do piwnicy, a stamtąd do gruntu. Dlatego niezbędnym minimum jest ocieplenie stropu nad piwnicą. Układając w tym miejscu izolację termiczną, ograniczymy ucieczkę ciepła z domu i zmniejszymy koszty jego ogrzewania.

Strop najlepiej ocieplać od strony piwnicy na etapie prac wykończeniowych. To najlepsze rozwiązanie w polskich warunkach klimatycznych, ponieważ strop jest ocieplony od zewnątrz czyli od strony zimniejszej.

Izolację termiczną można wykonać ze styropianu, grubość styropianu nie powinna być mniejsza niż 10 cm. Najłatwiejszym sposobem ocieplenia stropu, jest przyklejenie do niego płyt styropianu od strony piwnicy i otynkowanie ich.

Styropian Swisspor – producent, produkty, fabryki w Polsce

Producent styropianu Swisspor z siedzibą główną w Chrzanowie 32-500 to jeden z szybciej rozwijających się producentów styropianu na rynku. Firma Swisspor działa w Polsce od 1999 roku jako część szwajcarskiego koncernu Swisspor Holding i od ponad 20 lat zajmuje się...

Ocieplenie płyty fundamentowej styrodurem XPS

Zamiast na ławach i ścianach fundamentowych, domy można posadowić na żelbetowych płytach fundamentowych . Ze względu na swoją konstrukcję nieznacznie obciążają podłoże (nawet 5-krotnie mniej niż fundamenty tradycyjne). Dlatego wykonuje się je pod całym budynkiem...

Ocieplenie stropodachu styropianem i styrodurem XPS

Zgodnie z obowiązującymi przepisami od 2021 roku, współczynnik przenikania ciepła U dachu powinien być mniejszy niż 0,20 W/(m2K). Oznacza to, że warstwa ocieplenia powinna mieć grubość nie mniejszą niż ok. 20 cm (zależnie od współczynnika przewodzenia ciepła lambda...

Styropian Austrotherm – producent, produkty, fabryki w Polsce

Producent styropianu Austrotherm to jeden z bardziej znanych i cenionych producentów termoizolacji w naszym kraju. Firma Austrotherm powstała w 1993 roku jako część austriackiego koncernu SiH i od 30 lat zajmuje się sprzedażą najwyższej jakości materiałów...

Kołkowanie styropianu, kiedy kołkować styropian?

Większość ścian ociepla się od zewnątrz styropianem i wykańcza tynkiem cienkowarstwowym. Ocieplenie trzeba przymocować do podłoża. Można to zrobić na kilka sposobów. Jeżeli trzeba zwiększyć trwałość mocowania ocieplenia, płyty dodatkowo przytwierdza się do ściany...

Termomodernizacja budynku – nowe ocieplenie na starym domu

Standardy ocieplenia, które obowiązywały pod koniec XX wieku znacząco różniły się od obowiązujących obecnie. Stosowana grubość płyt była za mała, by w sposób skuteczny zapobiegać ucieczce ciepła z budynku. Systemy ociepleń stosowane w latach 80-tych XX wieku, często...

Dopłaty NFOŚiGW do domów pasywnych i energooszczędnych

Wzrost świadomości ekologicznej wśród architektów oraz coraz częściej wśród inwestorów skłoniły rząd do przygotowania: Poprawa efektywności energetycznej. Dopłaty do kredytów na domy energooszczędne. Program NFOŚiGW zachęca do przystosowania projektu domu do standardu...

Co to jest dom pasywny? Izolacja styropianem grafitowym

Dom pasywny to budynek nowej generacji. Jest to dom wyróżniający się bardzo dobrymi parametrami izolacyjnymi przegród zewnętrznych oraz energooszczędny w trakcie jego eksploatacji. Przy jego projektowaniu zastosowano szereg rozwiązań mających na celu zminimalizowanie...

Ulga termomodernizacyjna w 2023 (PIT za rok 2022)

Ulga termomodernizacyjna to odliczenie od dochodu wydatków poniesionych na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym. Może to być zakup styropianu do ocieplenia ścian budynku, balkonów, piwnic, podłóg oraz zakup kotłów C.O.,...

Ocieplanie domu zimą. Czy ocieplać dom przed zimą?

Podstawowa reguła, która dotyczy ocieplania domu zimą jest bardzo prosta - najlepiej poczekać z ociepleniem do wiosny. W tym czasie warunki pogodowe są sprzyjające - chodzi szczególnie o dodatnią temperaturę i niską wilgotność.Przy dobrej pogodzie sezon budowlany...