Jak ocieplać ściany piwnic? Jaki styropian do ocieplenia piwnicy?

Wykonawstwo i montaż

Ściany piwnic szczególnie narażone na wilgoć

Piwnica jest najniższą, całkowicie lub częściowo, podziemną kondygnacją budynku. Z uwagi na swoje położenie ściany piwnic bardzo często narażone są na zawilgocenia (a nawet zalania wodą gruntową podczas intensywnych opadów) a także na przemarzanie. Z tego powodu ściany piwnic wymagają szczelnej izolacji cieplej oraz przeciwwilgociowej.

Jeśli budynek jest podpiwniczony, niezaizolowane termicznie ściany jego piwnic mogą stać się jednym dużym mostkiem termicznym.

Wymagania izolacyjności cieplnej ścian zewnętrznych piwnic (ogrzewanych i nieogrzewanych) oraz stropów na nimi oblicza się zgodnie z obowiązującymi w naszym kraju normami („Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. Nr 75, poz. 690) z późniejszymi zmianami) i nie może być większa niż wartości U(max) określone w tabeli:

Ocieplenie piwnicy w budynku jednorodzinnym U(max)
Ściany zewnętrzne piwnic nieogrzewanych bez ograniczeń
Ściany zewnętrzne piwnic z izolacją przy temp. większej niż 16°C 0,3
Ściany zewnętrzne piwnic z izolacją przy temp. mniejszej niż 16°C 0,8
Stropy nad piwnicami nieogrzewanymi 0,45
Stropy nad piwnicami ogrzewanymi bez ograniczeń

Ocieplenia wymagają wszystkie piwnice i podziemne kondygnacje budynku, ponieważ izolacja piwnicy ze styropianu zmniejszymy koszty ogrzewania całego domu. Mimo, iż w momencie budowy nie planujecie Państwo ogrzewać piwnicy, to w przyszłości można przecież zmienić zdanie i zagospodarować ją na pomieszczenie ogrzewane. Wtedy układanie izolacji cieplnej będzie możliwe tylko od wewnątrz pomieszczenia, co ograniczy powierzchnię piwnicy. Izolacja cieplna ścian piwnicznych na całej wysokości zapobiega uciekaniu ciepła z ogrzewanej pomieszczenia do gruntu.

izolacja ścian piwnic XPS Austrotherm

Ściany piwnic bardzo często stykają się bezpośrednio z chłodnym powietrzem wyziębiającym je, dlatego wymagają izolacji takiej samej jak ściany naziemne. W ogrzewanej piwnicy izolacja ze styropianu ściany zewnętrznej powinna wynieść minimum 5 cm – 10 cm, a podłogi na gruncie od 8 cm – 10 cm. W piwnicy nieogrzewanej izolacja ze styropianu ściany zewnętrznej powinna wynieść minimum 4 cm – 8 cm, a około 5 cm wokół wewnętrznych ścian piwnicy. Część ściany zewnętrznej w strefie cokołowej (do 1 m poniżej poziomu gruntu) ocieplamy styropianem 5 cm – 8 cm.

W nowo budowanych domach izolację termiczną piwnic umieszczamy po zewnętrznej stronie ściany dwuwarstwowej lub w środku ściany trójwarstwowej.

Ściana dwuwarstwowa

Ściana dwuwarstwowa piwnicy składa się z materiału konstrukcyjnego i izolacji ze styropianu. Do ocieplania piwnicy warto wybrać materiały twarde i odporne na wilgoć, na przykład twardy styropian EPS 100 031EPS 150 035, lub polistyren ekstrudowany XPS. Materiały do izolacji piwnic powinny być wytrzymałe na nacisk, odporne na wilgoć i warunki atmosferyczne. Do izolacji ścian piwnic można też stosować specjalne płyty Swisspor EPS 035 150 HYDRO fundament i Swisspor EPS 031 100 HYDRO LAMBDA z rowkami drenażowymi na zewnętrznej powierzchni, które nie tylko ocieplają, lecz również ułatwiają odprowadzanie wody. Izolację ze styropianu umieszczana jest na izolacji przeciwwodnej z lepiku lub papy za pomocą wodnych emulsji bitumicznych albo klejów niezawierających rozpuszczalników. Od strony gruntu płyty styropianu lub XPS można ochronić folią kubełkową lub siatką z włókna szklanego (wtopioną w zaprawę klejową).

Ściana trójwarstwowa

Ściana trójwarstwowa piwnicy wymaga ocieplenia styropianem wodoodpornym Swisspor EPS 035 150 HYDRO fundament lub Swisspor EPS 031 100 HYDRO LAMBDA lub polistyrenem ekstrudowanym Swisspor XPS 300 o małej nasiąkliwości. W przypadku gruntu piaszczystego, suchego wystarczy zastosować HYDRO LAMBDA 100, jeśli natomiast woda gruntowa podchodzi pod fundament lub grunt jest gliniany najlepsza będzie izolacja z XPS. Płyty styropianu na fundament są pokryte rowkami drenażowymi odprowadzającymi wodę do ułożonego wokół fundamentu drenażu opaskowego np. z keramzytu. Krawędzie płyt XPS powinny być z krawędziami na zakładkę, co gwarantuje ciągłość połączenia termoizolacji. Izolację ze styropianu umieszczana jest na izolacji przeciwwodnej z lepiku lub papy za pomocą wodnych emulsji bitumicznych albo klejów niezawierających rozpuszczalników. Od strony gruntu płyty styropianu lub XPS można ochronić folią kubełkową lub siatką z włókna szklanego (wtopioną w zaprawę klejową).