Jak ocieplać ściany piwnic?

Jak ocieplać ściany piwnic?Piwnica jest najniższą, całkowicie lub częściowo, podziemną kondygnacją budynku. Z uwagi na swoje położenie ściany piwnic bardzo często narażone są na zawilgocenia (a nawet zalania wodą gruntową podczas intensywnych opadów) a także na przemarzanie. Z tego powodu ściany piwnic wymagają szczelnej izolacji cieplej oraz przeciwwilgociowej.

Wymagania izolacyjności cieplnej ścian zewnętrznych piwnic (ogrzewanych i nieogrzewanych) oraz stropów na nimi oblicza się zgodnie z obowiązującymi w naszym kraju normami ("Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie" z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. Nr 75, poz. 690) z późniejszymi zmianami) i nie może być większa niż wartości U(max) określone w tabeli:

Ocieplenie piwnicy w budynku jednorodzinnym U(max)
Ściany zewnętrzne piwnic nieogrzewanych bez ograniczeń
Ściany zewnętrzne piwnic z izolacją przy temp. większej niż 16°C 0,3
Ściany zewnętrzne piwnic z izolacją przy temp. mniejszej niż 16°C 0,8
Stropy nad piwnicami nieogrzewanymi 0,45
Stropy nad piwnicami ogrzewanymi bez ograniczeń

Izolacja ścian piwnic XPSOcieplenia wymagają wszystkie piwnice i podziemne kondygnacje budynku, ponieważ izolacja piwnicy ze styropianu zmniejszymy koszty ogrzewania całego domu. Mimo, iż w momencie budowy nie planujecie Państwo ogrzewać piwnicy, to w przyszłości można przecież zmienić zdanie i zagospodarować ją na pomieszczenie ogrzewane. Wtedy układanie izolacji cieplnej będzie możliwe tylko od wewnątrz pomieszczenia, co ograniczy powierzchnię piwnicy. Izolacja cieplna ścian piwnicznych na całej wysokości zapobiega uciekaniu ciepła z ogrzewanej pomieszczenia do gruntu.

Ściany piwnic bardzo często stykają się bezpośrednio z chłodnym powietrzem wyziębiającym je, dlatego wymagają izolacji takiej samej jak ściany naziemne. W ogrzewanej piwnicy izolacja ze styropianu ściany zewnętrznej powinna wynieść minimum 5 cm – 10 cm, a podłogi na gruncie od 8 cm – 10 cm. W piwnicy nieogrzewanej izolacja ze styropianu ściany zewnętrznej powinna wynieść minimum 4 cm – 8 cm, a około 5 cm wokół wewnętrznych ścian piwnicy. Część ściany zewnętrznej w strefie cokołowej (do 1 m poniżej poziomu gruntu) ocieplamy styropianem 5 cm – 8 cm.

W nowo budowanych domach izolację termiczną piwnic umieszczamy po zewnętrznej stronie ściany dwuwarstwowej lub w środku ściany trójwarstwowej.

Ściana dwuwarstwowa

Ściana dwuwarstwowa piwnicy składa się z materiału konstrukcyjnego i izolacji ze styropianu. Do ocieplania piwnicy warto wybrać materiały twarde i odporne na wilgoć, na przykład twardy styropian EPS 036, EPS 100-036 - EPS 100-038, 200-034, lub polistyren ekstrudowany XPS. Materiały do izolacji piwnic powinny być wytrzymałe na nacisk, odporne na wilgoć i warunki atmosferyczne. Do izolacji ścian piwnic można też stosować specjalne płyty HYDRO PLUS i HYDRO LAMBDA producenta Swisspor z rowkami drenażowymi na zewnętrznej powierzchni, które nie tylko ocieplają, lecz również ułatwiają odprowadzanie wody. Izolację ze styropianu umieszczana jest na izolacji przeciwwodnej z lepiku lub papy za pomocą wodnych emulsji bitumicznych albo klejów niezawierających rozpuszczalników. Od strony gruntu płyty styropianu lub XPS można ochronić folią kubełkową lub siatką z włókna szklanego (wtopioną w zaprawę klejową).

Ściana trójwarstwowa

Ściana trójwarstwowa piwnicy wymaga ocieplenia styropianem wodoodpornym Hydro PLUS lub Hydro LAMBDA producenta Swisspor lub polistyrenem ekstrudowanym XPS o małej nasiąkliwości. W przypadku gruntu piaszczystego, suchego wystarczy zastosować Hydro PLUS 100 lub 150, jeśli natomiast woda gruntowa podchodzi pod fundament lub grunt jest gliniany najlepsza będzie izolacja z XPS. Ich płyty są pokryte rowkami drenażowymi odprowadzającymi wodę do ułożonego wokół fundamentu drenażu opaskowego np. z keramzytu. Krawędzie płyt XPS powinny być z krawędziami na zakładkę, co gwarantuje ciągłość połączenia termoizolacji. Izolację ze styropianu umieszczana jest na izolacji przeciwwodnej z lepiku lub papy za pomocą wodnych emulsji bitumicznych albo klejów niezawierających rozpuszczalników. Od strony gruntu płyty styropianu lub XPS można ochronić folią kubełkową lub siatką z włókna szklanego (wtopioną w zaprawę klejową).